вівторок, 5 грудня 2017 р.

Обчислювальні алгоритми в Scratch

«Обчислювальні алгоритми»


Мета: навчитися складати обчислювальні алгоритми змінних.
Завдання. Потрібно в Scratch реалізувати наступний сценарій. Кіт запрошує послідовно значення трьох чисел, знаходить більше з них і суму цих чисел.

Технологія виконання завдання.
1.     Визначимо, які змінні будуть нам потрібні.
A, B, C – це числа, які ми вводитимемо з клавіатури.
Max, Sum – це відповідно максимальне значення і сума.
Алгоритм наступний:
Спочатку порівнюються перші два числа, а потім більше з них порівнюється з третім і результат запам'ятовується в Max.
Для того, щоб запам'ятати більше з перших двох чисел, введемо змінну T.

2.     Складемо скрипт для Кота:

 

Варіанти завдань:
Вибрати спрайт за бажанням ((не КІТ). Скласти програму:
1 варіант. З трьох заданих чисел знайти те число, яке не є ні великим, ні меншим. Назвемо його «середнім» числом. Знайти суму першого і «середнього» числа.
2 варіант. З трьох заданих чисел знайти мінімальне. Знайти твір цього числа і третього числа.
3 варіант. Відповісти на питання, чи є три задані числа впорядкованими за збільшенням. Знайти їх середнє арифметичне.
4 варіант. Відповісти на питання, які з трьох заданих чисел є парними. Знайти твір всіх трьох чисел.
5 варіант. Відповісти на питання, чи є три задані числа впорядкованими по убуванню. Знайти їх середнє арифметичне.
6 варіант. З трьох заданих чисел знайти мінімальне і максимальне. Обчислити середнє арифметичне мінімального і максимального.
7 варіант. Задано три числа. Знайти суму першого і другого числа, суму другого і третього числа. Визначити, яка з сум більше.
8 варіант. Знайти твір трьох заданих чисел. Визначити, чи є воно парним числом.
9 варіант. Задано три числа. Знайти твір першого і другого числа, твір другого і третього числа. Визначити, який з творів менше.

10 варіант. Знайти твір трьох заданих чисел. Визначити, чи є воно непарним числом.

Немає коментарів:

Дописати коментар