середа, 13 грудня 2017 р.

Завдання ІI етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 2016/2017 н.р. з інформаційних технологій

Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації
Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»

Завдання ІI етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 2016/2017 н.р.
з інформаційних технологій

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР

1. Поставте відповідності між такими величинами:
1) 1 біт                       А) 1024 байти
2) 1 байт                     Б) 0 або 1
3) 1 кілобайт              В) 1024 Гбайти
4) 1 мегабайт              Г) 1024 Кбайти
5) 1 гігабайт               Д) 1024 Мбайти
6) 1 терабайт              Е) 8 біт.
2. На одержаний лист можна відповісти. Перед назвою теми з’являється слово Re:, яке вказує на те, що це…?
1.      Reboot - перезавантажити
2.      Read - читати
3.      Reaction - редагувати
4.      Replay – відповідати

3. Який з перелічених серверів не є українським?
1.      Gmail.com
2.      Mail.i.ua
3.      Mail.ukr.net
4.      Webmail.meta.ua

4. Укажіть одиниці, в яких позначається розширення зображення:
1.      піксель
2.      см.
3.      dpi
4.      дюйм
5.      мм

5. Як називається режим роботи з презентацією, при якому здійснюється послідовний показ слайдів?
1.      Редагування
2.      Сортування
3.      Читання
4.      Демонстрація

6. Електронну таблицю, створену у програмі Microsoft Excel, називають…?
1.      Зошитом
2.      Книгою
3.      Записником
4.      Блокнотом
5.      Базою
7. Як називають заготовку майбутнього документу, що містить різні складові (текст, заголовки, зображення, примітки тощо) та підказки щодо їх заповнення?
1.      Шаблон документа
2.      Файл презентації
3.      Розробка автора
4.      Макет документа

8. Малюнок, фотографія, схема, організаційна діаграма в текстовому документі – це…?
1.      Графічні об’єкти
2.      Схематичні об’єкти
3.      Текстові об’єкти
4.      Довідкові об’єкти

9. Основні об’єкти бази даних:
1.      таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі, записи;
2.      таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі;
3.      таблиці, форми, звіти, запити;
4.      таблиці, форми, звіти, запити, рядки.

10. Вкажіть, які дані за допомогою якого типу потрібно зберігати в базі даних
1.      Текст                    А)Стаж роботи
2.      Число                   Б) Прізвище й ім’я
3.      Дата                     В) Телефон в форматі(код) ХХХ-ХХ-ХХ
                             Г) Дата народження
                             Д)Адреса

11. В СУБД Access можна:
1.      одночасно відкрити дві бази даних;
2.      одночасно відкрити тільки одну базу даних;
3.      одночасно відкрити будь-яку кількість баз даних;
4.      працювати з кількома базами даних.

12. Укажіть вірні твердження:
1.      У MS Word червоною хвилястою лінією виділяють граматичні помилки
2.      У MS Word червоною хвилястою лінією виділяють орфографічні помилки
3.      У MS Word зеленою хвилястою лінією виділяють граматичні помилки
4.      У MS Word зеленою хвилястою лінією виділяють орфографічні помилки
5.      У MS Word зеленою і червоною хвилястою лінією виділяють тільки орфографічні помилки
13. Як поводить себе стандартний інтерфейс програми MS PowerPoint при показі
слайдів?
1.      усі елементи стандартного інтерфейсу програми MS PowerPoint при цьому приховуються
2.      усі елементи стандартного інтерфейсу програми MS PowerPoint при цьому зберігаються на екрані
3.      частина елементів стандартного інтерфейсу програми MS PowerPoint при цьому зберігаються на екрані
14. Які зображення у програмі MS Word є векторними?
1.      намальовані засобами програми MS Word
  1. вставлені файли формату bmp
  2. вставлені файли формату jpeg

15. Які з прогресій створюються під час автозаповнення діапазону у програмі MS Excel?
  1. 2010 р; 2011 р; 2012 р
  2. Вересень 1; Жовтень 2; Листопад 3
  3. 14 червня; 15 червня; 16 червня
  4. Літо; Весна; Зима; Осінь
  5. Червоний; Зелений; Синій
  6. Пн; Вт; Ср; Чт; Пт

16. Як під час побудови діаграми у програмі MS Excel виділити кілька діапазонів даних, розташованих у різних частинах аркуша?
1.    за допомогою миші і клавіші Ctrl
2.    за допомогою миші і клавіші Alt
3.    за допомогою миші і клавіші Shift
4.    за допомогою миші і клавіші Tab

17. Укажіть параметри, значення яких можна встановити у діалоговому вікні  Друк під час підготовки до друку документа в середовищі текстового процесора MS Word.
1.    вставка - всталяється потрібний стиль шрифта
2.    номери – друкуватиметься вказаний набір сторінок
3.    примітки – друкуватимуться тільки примітки
4.    поточна-друкуватиметься сторінка, на якій знаходиться курсор
5.    усі  - друкуватимуться усі сторінки документу

18. Установіть відповідність між групами клавіш стандартної клавіатури персонального комп’ютера та їхнім призначенням.
А. Функціональні                                                    1. Десять клавіш,розміщених двома блоками для керування курсором
Б.  Алфавітно-цифрові                                            2. Дванадцять клавіш,кожна з яких зазвичай постійного призначення немає
В. Спеціального призначення                               3. Дублюють клавіші,що вже є на клавіатурі, більшість з них має подвійне призначення
Г. Керування курсором                                          4. Призначена для введення літер,розділових знаків,цифр, та окремих спеціальних символів

19. Макети слайдів в PowerPoint – це
1.      Визначення шаблону оформлення слайда
2.      Розташування елементів слайда за певною схемою
3.      Можливість зміни послідовності перегляду слайдів, можливість переходу до іншої інформації
4.      Схематичне відображення залежності між елементами
5.      Можливість створення однотипних презентацій

20. Ім’я відкритого документу в Word відображено в?
1.      Рядку стану
2.      Робочій області вікна документа
3.      Рядку меню

4.      Рядку заголовкаДепартамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації
Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»
Завдання ІI етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 2016/2017 н.р.
з інформаційних технологій
ПРАКТИЧНИЙ ТУР
Умова задачі  «Азбука Морзе»
(Завдання виконується виключно засобами MS  Word ,
результат роботи учасника зберегти у файл  Morze . doc x  ( Morze . doc ))
Оформити текст згідно зразка  Морзе.pdf .
Задати наступні параметри полів: верхнє –  1,85 см , нижнє –  1,2 см , ліве –  3см , праве –  1 см .
Заголовок оформити згідно зразка. Кожна наступна буква слова зсувається вниз або вгору відносно попередньої букви на 5 пт .
Розділити текст на 4 розділи згідно зразка, написати заголовки до розділів шрифтом  Times New  Roman , розміром 18 пт , накреслення –  напівжирний .
Створити стиль з назвою «Мій стиль», що базується на стилі «Звичайний». Формати стилю: шрифт  Calibri , розмір  13 пт  нахилений , колір  темно-синій . Застосувати стиль до І розділу.
До першої картинки застосувати стиль « Металевий  овал » або встановити формати згідно зразка.
Текст ІІ розділу розмістити в 2 колонках. Ширина першої колонки –  9 см , проміжок між колонками –  1,25 см.  Між колонками встановити розділювач.
Автоматично створити зміст документу.
Умова задачі  «Азбука Морзе»
(Завдання виконується виключно засобами MS EXCEL,
результат роботи учасника зберегти у файл Morze .xlsx ( Morze .xls )
Всі ми чули про Азбуку Морзе (Image.jpg), яку понад століття використовували військові та цивільні фахівці в галузі зв’язку. Винайшов її американець Семюел Фінлі Бриз Морзе в 1838 році.
Спочатку вона застосовувалася в спеціальних телеграфних апаратах, які теж винайшов Семюел Морзе, для здійснення передачі і прийому повідомлень за допомогою телеграфного зв’язку. На одному кінці дроту знаходився передавач, так званий телеграфний ключ, а на іншому – електромагнітний приймач, який здійснював управління механізмом, що записував повідомлення на паперову стрічку.
Засобами електронних таблиць змоделюйте роботу електромагнітного приймача, який приймає слово довжиною не більше 20 символів (Morze.PNG). Отримуючи слово, він перекодовує його, використовуючи відому азбуку Морзе. В комірку D2 вводиться слово, все інше електромагнітний приймач автоматично робить сам. Формати: шрифт Calibri, розмір 11 пт, вирівнювання, границі та заливка комірок згідно зразка Morze.PNG.
Виведення в комірках зайвих повідомлень (ділення на 0 і т.п.) неприпустимо!
Умова задачі  «Кодування»
(Завдання виконується виключно засобамиMS PowerPoint)
Результат роботи учасника зберегти у файл  Koduvannya .pptx ( Koduvannya .ppt)
Засобами  PowerPoint  створити презентацію згідно зразка (Кодування.wmv), яка складається з 3 слайдів:
1. Фон слайда – відредагована картинка Рисунок.jpg. Перехід на 2-й слайд відбувається при натисканні на автофігуру Рисунок1.png, перехід на 3-й слайд – на автофігуру Рисунок2.png.
2. Використовуючи  Олівець,  зімітуйте написання слова «Морзе» в кодах.
3. Зімітуйте роботу передавача Морзе. Передавач намалюйте, використовуючи автофігури згідно зразка (Зразок7.PNG).
Примітка:  Перехід між слайдами при натисканні на кнопку миші має бути заблоковано. Для повернення на 1-й слайд використовується кнопка «Додому», що міститься у правому нижньому куті слайда (див. зразок Кодування.wmv).
Умова задачі  «Кодування»
(Завдання виконується виключно засобамиMS ACCESS)
Результат роботи учасника зберегти у файл  Koduvannya .accdb ( Koduvannya .mdb )
Реалізувати базу даних «Кодування», яка складається з 3 таблиць:
ü Морзе – для створення таблиці дані експортувати з файлу « For  access . xls »;
ü Unicode  – для створення таблиці дані експортувати з файлу « For  access . xls »;
ü Кодування – створити таблицю згідно зразка (Зразок1.PNG);
Створити зв’язок між таблицями згідно зразка (Зразок.PNG).
Створити запити:
ü Загальна таблиця – створити таблицю згідно зразка (Зразок2.PNG), використовуючи існуючі таблиці. Значення полів «Зсув вправо» та «Зсув вліво» обчислити відповідно додаванням та відніманням одиниці від значень поля « Unicode ».
ü Морзе (вибірка) – вибрати з таблиці «Морзе» тільки ті записи, в кодах яких зустрічається послідовність символів «---»;
ü Вісімкове кодування – створити запит, в якому кожній літері українського алфавіту відповідатиме код  Unicode , записаний у вісімковій системі числення (Зразок3.PNG);
ü Шістнадцяткове кодування – створити запит, в якому кожній літері українського алфавіту відповідатиме код  Unicode , записаний у шістнадцятковій системі числення (Зразок4.PNG);
Переведення чисел у вісімкову та шістнадцяткову системи числення відбувається за допомогою обчислень (формул, функцій і т. п.).
Створити форми:
ü Загальна – форму створити згідно зразка (Зразок5.PNG). Шрифт  “Calibri” , розмір  14 пт , колір  чорний . Фон форми – картинка Рисунок.jpg, яка розміщується в центрі форми. При виборі певного перемикача відкривається відповідна таблиця або запит;
ü Пароль – форму створити згідно зразка (Зразок6.PNG). Після введення слова і натискання клавіші введення формується пароль у вигляді слова-перевертня (слово, яке формується з букв, написаних ззаду наперед). Максимальна кількість символів у слові – 12 літер.
Увага!  В усіх таблицях і запитах букви українського алфавіту повинні бути відсортовані за алфавітом!


Додаток Текст для текстового редактора
 Завдання виконується виключно засобами MS  Word :

Азбука Морзе


Всі ми чули про Азбуку Морзе, яку понад століття використовували військові та цивільні фахівці в галузі зв'язку. Винайшов її американець Семюел Фінлі Бриз Морзе в 1838 році.
Спочатку вона застосовувалася в спеціальних телеграфних апаратах (які теж винайшов Семюел Морзе) для здійснення передачі і прийому повідомлень за допомогою телеграфного зв'язку. На одному кінці дроту знаходився передавач, так званий телеграфний ключ, а на іншому – електромагнітний приймач, який здійснював управління механізмом, пишучим на паперову стрічку.
Даний апарат практично в незмінному вигляді проіснував з кінця 30-х років XIX століття до середини XX століття. Так, звичайно, він модернізувався з розвитком науково-технічного прогресу, але основна технологія не змінювалася.
Азбука Морзе являє собою телеграфний код. Кожна буква алфавіту, цифра або знак позначаються серією коротких або довгих включень електричного струму. Короткі включення – це точки, довгі – тире.
У телеграфії нерівномірний код Морзе був замінений рівномірним кодом, проте навіть в даний час ентузіасти радіоаматори використовують Азбуку Морзе для спілкування. Телеграфна азбука, «морзянка» - так називають винахід Семюела Морзе.

Практично в будь-якому навчальному закладі, що спеціалізується на телеграфному чи радіозв’язку, вивчають Азбуку Морзе. Як кажуть учні, немає необхідності запам’ятовувати позначення букв комбінаціями крапок і тире. Крім того, викладачі радять цього не робити, а запам’ятовувати «звучання» літер і слів цілком, що дозволяє швидше освоїти як саму абетку, так і «роботу на ключі».
Як же з’явилася ідея створити спеціальний код для передачі інформації? З чого почалася історія Азбуки Морзе?
У 1791 році в невеликому містечку Чарльзтаун, який розташований на північному сході США, в сім'ї священика Джедіда Морзе народився Семюел Морзе.
Вищу освіта Морзе отримав в Єльському університеті, який входить у вісімку кращих ВНЗ Америки. У цей час основним родом його занять був живопис, і в цьому мистецтві він подавав великі надії. У 1811 році Семюел відправився в Європу до Вашингтону Олстону для підвищення професійної майстерності. У 1813 році його картина «Вмираючий Геркулес» була відзначена золотою медаллю Лондонської королівської академії мистецтв. Проте через 2 роки молодий художник повертається в Новий Світ.
На батьківщині Морзе продовжує займатися живописом, і в 1825 році в Нью-Йорку їм була заснована Національна академії малюнка, президентом якої він і став.
У 1829 році Морзе знову їде до Європи. На цей раз метою його поїздки є вивчення творів знаменитих художників, а також отримання досвіду в створенні шкіл образотворчого мистецтва. В цей же час всі провідні вчені Європи у своїх лабораторіях ставили досліди, засновані на принципах електромагнетизму та електромагнітної індукції, описаних у книзі Майкла Фарадея. У ті часи, використання властивостей магнітних полів було подібно чарівництву.
Крім того, в 1832 році Морзе спостерігав за дослідами винахідника-електротехніка Павла Шіллінга зі створення першого електромагнітного телеграфу, що зіграло важливу роль в історії створення Азбуки Морзе. Перебуваючи під враженням від побаченого, Семюел Морзе захопився ідеєю можливості передачі інформації по проводах за допомогою комбінації так званих «іскор».
Повертаючись додому на кораблі, Семюел зробив пару ескізних креслень майбутнього устрою. Протягом трьох наступних років Морзе безуспішно намагався створити нормально працюючий апарат передачі інформації по проводах.
Лише до 1837 році, вже будучи професором живопису Нью-Йоркського університету, йому вдалося створити апарат, який зміг послати сигнал по проводах на відстань трохи менше 520 метрів.

Досліди Морзе привернули увагу Стіва Вейла, який був власником промислових підприємств в Америці. Стіва Вейл в обмін на прийняття в компаньйони до Морзе його сина Альфреда, погодився виділити приміщення для проведення Семюелом дослідів, а також інвестував у проект 2000 доларів.
Через рік після винаходу апарату в 1838 році Морзе розробив свій всесвітньо відомий код. Альфред Вейл також вніс свій внесок, він додав літерні коди. У наш час використовується міжнародний код Морзе, який був прийнятий в 1939 році. Він являє собою вдосконалену азбуку Морзе, але навіть оригінальний варіант коду знаходився в експлуатації ще й у 60-ті роки ХХ століття. Семюел Морзе прославився завдяки своєму винаходу, а його широке впровадження в різні сфери принесло автору чималий дохід.
Увага!  В усіх таблицях і запитах букви українського алфавіту повинні бути відсортовані за алфавітом!

Немає коментарів:

Дописати коментар