вівторок, 15 березня 2016 р.

6 клас ВСТАВЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ

Інформатика 6 клас - Й.Я. Ривкінд

Розділ 4. Текстовий процесор
4.6. ВСТАВЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ
1. Графічні об'єкти яких типів можуть міститися на слайдах презентації? Як їх уставити?
2. Які геометричні фігури можна намалювати в графічному редакторі Paint? Опишіть, як це зробити.
3. Що таке лінійна діаграма? Де вам траплявся цей термін?
ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ В ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ
Під час створення текстового документа іноді виникає потреба вставити до нього графічне зображення, яке ілюструє зміст тексту (рисунок, фотографія, схема, діаграма тощо) або графічно оздоблює документ (рамка, логотип тощо). Приклади графічних зображень у текстовому документі наведено на рисунку 4.32.
З колекції Microsoft Сllраrt

Намалюйте в програмі MS Paint.


понеділок, 14 березня 2016 р.

Самостійна робота. 7 клас. Табличний процесор. Формули. Діаграми. Введення в табличний процесор

1.     Основне призначення електронних таблиць:
а) редагувати й форматувати текстові документи;
б) зберігати великі обсяги інформації;
в) виконувати обчислення за формулами;
г) немає правильної відповіді.
2.     Як називається документ у програмі Exel?
а) робоча таблиця;
б) книга;
в) сторінка;
г) аркуш.
3.     Комірка не може містити дані у вигляді:
а) тексту;
б) формули;
в) числа;
г) двійкового коду?
4.     Найменшою структурною одиницею всередині таблиці є:
а) рядок;
б) комірка;
в) стовпчик;
г) діапазон комірок.
5.     Які основні типи даних в Exel?
а) числа, формули;
б) текст, числа, формули;
в) цифри, дати, числа;
г) послідовність дій.
6.     Що означає поява  # # # # # # # # під час обчислень?
а) ширина комірки менша за довжину отриманого результату;
б) помилка у формулі обчислень;
в) відсутність результату;
г) немає правильної відповіді.
7.     Що може містити формула?
А) Числа                  Б) Діаграма                  В) Функції                    Г) Команди
8.     Які типи посилань на адреси клітинок може містити формула?
А) Одномірні          Б) Нумеровані              В) Абсолютні      Г) Змішані
9.     Виберіть правильно записані формули:
А) =A1:D1               Б) =A1/D1           В) A1+D1           Г) =A1+D1$
10.           Якою буде  формула =A2*B2 з клітинки С2 після її копіювання в С3?
А) =A2*B2              Б) =A3*B3          В) =B2*C2                   Г) =B3*C3
11.           Що таке діаграма?

12.           Як побудувати діаграму?

Присилати роботи: informgru@gmail.com