середа, 23 лютого 2022 р.

Упорядкування елементів таблиці Lazarus

 Завдання 1. Створіть проект Упорядкування, у якому елементи лінійної таблиці з 10 цілих чисел впорядковуються за зростанням.


Рекомендації до виконання:
    1. Створіть папку Упорядкування
    2. Відкрийте середовище Lazarus і створіть новий проект і збережіть його складові в папку Упорядкування. Розмістіть на електронній формі об'єкти самостійно надайте значення їхнім властивостям.


    3. Створіть процедуру опрацювання події Упорядкувати. У вікні редактора коду опишіть змінні, які будуть використовуватись у проекті: а – масив цілих чисел; і – номер ітерації пошуку мінімального елемента масиву; j – номер елемента масиву; min – найменше значення елемента; nmin – номер найменшого елемента:

                    var і, j, min, nmin : integer; 
                    a: array [1..10] of integer;

    4. У вікні редактора коду запишіть команди введення елементів масиву в багаторядкове текстове поле, впорядкування елементів та їх виведення в багаторядкове текстове поле.


    5. Запустіть проект на виконання. Перевірте, чи відповідають умові завдання дії, пов'язані із об'єктами управління екранної форми. Якщо є помилки, виправте їх. Завершіть роботу із проектом і середовищем програмування, зберігши всі зміни.


    Завдання 2. У середовищі програмування Lazarus створіть проект Швидкий пошук для визначення, чи є вказане значення серед елементів лінійної таблиці з 10 цілих чисел.

Рекомердації для виконання:

    1. Створіть папку Швидкий пошук.
    2. Відкрийте середовище Lazarus і створіть новий проект і збережіть його складові в папку Швидкий пошук. Розмістіть на електронній формі об'єкти самостійно надайте значення їхнім властивостям.


    3. Створіть процедуру опрацювання по дії Відповідь. У вікні редактора коду опишіть змінні, які будуть використовуватись у проекті: а – масив цілих чисел; х – шуканий елемент; і – номер елемента масиву; m – номер елемента, з якого здійснюють пошук; p – ліва межа пошуку; r – права межа пошуку; f – прапорець пошуку:

                    var і, m, х, р, r : integer;
                    а: array [1..10] of integer; 
                    f: boolean;

    4. У вікні редактора коду запишіть команди для визначення, чи є вказане значення серед елементів лінійної таблиці з 10 цілих чисел.


    5. Запустіть проект на виконання. Перевірте, чи відповідають умові завдання дії, пов'язані із об'єктами управління екранної форми. Якщо є помилки, виправте їх. Завершіть роботу із проектом і середовищем програмування, зберігши всі зміни.

вівторок, 22 лютого 2022 р.

середа, 12 січня 2022 р.

Збірник практичних робіт в середовищі Thonny мовою програмування Python

 


Збірник задач з програмування

Математичні операції
Розглянемо математичні операції і відповідні їм символи операторів:
матем.PNG
Порядок виконання (пріоритет) математичних операцій:
1) піднесення до степеня (**);
2) множення (*) і ділення (/), цілочисельне ділення (//), одержання остачі від цілочисельного ділення (%);
3) додавання (+) і віднімання ().