пʼятниця, 27 січня 2023 р.

Умова задачі «Сонячна система»


(Завдання виконується виключно засобами MS PowerPoint)
Результат роботи учасника зберегти у файл Sun_system.pptx (Sun_system.ppt)

 

Пропонується відтворити анімацію руху планет Сонячної системи відповідно до зразка Sun_system.avi. Всі необхідні файли подані в папці Power Point.


середа, 23 лютого 2022 р.

Упорядкування елементів таблиці Lazarus

 Завдання 1. Створіть проект Упорядкування, у якому елементи лінійної таблиці з 10 цілих чисел впорядковуються за зростанням.


Рекомендації до виконання:
    1. Створіть папку Упорядкування
    2. Відкрийте середовище Lazarus і створіть новий проект і збережіть його складові в папку Упорядкування. Розмістіть на електронній формі об'єкти самостійно надайте значення їхнім властивостям.


    3. Створіть процедуру опрацювання події Упорядкувати. У вікні редактора коду опишіть змінні, які будуть використовуватись у проекті: а – масив цілих чисел; і – номер ітерації пошуку мінімального елемента масиву; j – номер елемента масиву; min – найменше значення елемента; nmin – номер найменшого елемента:

                    var і, j, min, nmin : integer; 
                    a: array [1..10] of integer;

    4. У вікні редактора коду запишіть команди введення елементів масиву в багаторядкове текстове поле, впорядкування елементів та їх виведення в багаторядкове текстове поле.


    5. Запустіть проект на виконання. Перевірте, чи відповідають умові завдання дії, пов'язані із об'єктами управління екранної форми. Якщо є помилки, виправте їх. Завершіть роботу із проектом і середовищем програмування, зберігши всі зміни.


    Завдання 2. У середовищі програмування Lazarus створіть проект Швидкий пошук для визначення, чи є вказане значення серед елементів лінійної таблиці з 10 цілих чисел.

Рекомердації для виконання:

    1. Створіть папку Швидкий пошук.
    2. Відкрийте середовище Lazarus і створіть новий проект і збережіть його складові в папку Швидкий пошук. Розмістіть на електронній формі об'єкти самостійно надайте значення їхнім властивостям.


    3. Створіть процедуру опрацювання по дії Відповідь. У вікні редактора коду опишіть змінні, які будуть використовуватись у проекті: а – масив цілих чисел; х – шуканий елемент; і – номер елемента масиву; m – номер елемента, з якого здійснюють пошук; p – ліва межа пошуку; r – права межа пошуку; f – прапорець пошуку:

                    var і, m, х, р, r : integer;
                    а: array [1..10] of integer; 
                    f: boolean;

    4. У вікні редактора коду запишіть команди для визначення, чи є вказане значення серед елементів лінійної таблиці з 10 цілих чисел.


    5. Запустіть проект на виконання. Перевірте, чи відповідають умові завдання дії, пов'язані із об'єктами управління екранної форми. Якщо є помилки, виправте їх. Завершіть роботу із проектом і середовищем програмування, зберігши всі зміни.

вівторок, 22 лютого 2022 р.

середа, 12 січня 2022 р.

Збірник практичних робіт в середовищі Thonny мовою програмування Python

 


Збірник задач з програмування

Математичні операції
Розглянемо математичні операції і відповідні їм символи операторів:
матем.PNG
Порядок виконання (пріоритет) математичних операцій:
1) піднесення до степеня (**);
2) множення (*) і ділення (/), цілочисельне ділення (//), одержання остачі від цілочисельного ділення (%);
3) додавання (+) і віднімання ().

четвер, 2 вересня 2021 р.

Яка професія мені підходить? Тест

 


 • Методика професійного самовизначення Дж. Голланда
240 питань, 25 хв.
Відповідно до теорії Джона Холланда, більшість людей належать до одного з шести типів особистості. Люди, які обрали собі професію, яка підходить їх типу, з більшою ймовірністю будуть задоволені роботою і доб'ються професійних успіхів. Даний тест дозволяє визначити ваш тип особистості по Холланду, і рекомендує професії, переважні для цього типу.

 • Карта інтересів

Дуже часто схильність до певних предметів у школі визначає нашу майбутню професію. Яким предметам віддаєш перевагу ти, і яка професія зацікавить тебе у майбутньому? Цей тест для визначення інтересів допоможе визначитися з вибором майбутньої професії.

Тест "Карта інтересів"


 • Світ професій

Вам потрібно обрати один варіант відповіді на кожне запитання. Можливо, у деяких випадках Вам підходитимуть обидва варіанти - тоді обирайте той, який більше Вам підходить або подобається.

Мета цього тесту - пізнати себе краще. У тесті немає правильних чи неправильних відповідей, тому не думайте про очікування своїх рідних, друзів або колег.

Яка професія мені підходить? Тест


неділя, 25 жовтня 2020 р.

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій

  Розв’язки скидайте в Google класі 

Завдання 1 (20 балів)

Створіть текстовий документ. Виконане завдання збережіть у файлі під ім’ям Завдання1.

 1. На першій сторінці документа створіть три фігури (блискавка, сонце та хмаринка) та розфарбуйте їх в відповідні кольори (помаранчевий, жовтий та блакитний). (3 бали)
 2. На трьох наступних сторінках розмістіть ці ж фігури в збільшеному вигляді (одна фігура на сторінку), розфарбуйте в ті ж кольори. (3 бали)
 3. Додайте посилання до фігур з першої сторінки так, щоб натиснувши на фігуру відкривалася сторінка з відповідною збільшеною фігурою. (6 балів)
 4. Додайте посилання до фігур зображених на другій, третій та четвертій сторінках так, щоб при натисканні на фігуру відбувався перехід на першу сторінку. (4 бали)
 5. На п’ятій сторінці створіть державний прапор згідно зразка рис. 1.1 та розфарбуйте його (використовувати тільки засоби текстового процесора). (4 бали)

Завдання 2 (30 балів)

Виконане завдання збережіть у файлі під ім’ям  Завдання2.

 1. Використовуючи засоби Microsoft Excel оформити спрощену сторінку шкільного журналу (інформатика) згідно зразка, наведеного на рисунку 2.1 (“Лист 1). Оцінки, відмітки про відсутність учнів на деяких уроках можуть бути вибрані довільним чином, а їх (учнів) кількість може бути зменшена  до 4, але загальне число рядків повинно бути таким, як на рисунку 2.1 та обов’язково повинні бути відмітки про відсутність учнів на деяких уроках. (4 бали)
 2. Забезпечити автоматизацію виставлення тематичних оцінок (позначено Х) і підсумкової (позначено ХХ) за перший семестр, як середнього арифметичного поточних оцінок і тематичних відповідно. (5 балів)
 3. У випадку відсутності оцінок – тематична дорівнює нулю. (5 балів)
 4. При додаванні даних у порожні рядки (при перевірці членом журі) повинно бути забезпечено автоматичне виставлення тематичних та підсумкової оцінок. (2 бали)
 5. Оформити другу сторінку шкільного журналу (математика) згідно умов 1, 2, 3, 4  (“Лист 2”). (4 бали)
 6. Створити таблицю, в яку переносяться тільки підсумкові оцінки, згідно зразка, поданого на рисунку 2.2. Зміни у даних сторінок журналу повинні автоматично відображатись у таблиці підсумкових оцінок. (5 балів)
 7. Зміни у прізвищах та іменах учнів на  першій сторінці (“Інформатика”) повинні автоматично запроваджуватись на сторінці “Математика” (“Лист 2”)та у таблиці (“Лист 3”). (5 балів)

Завдання 3 (30 балів)

Розробити багатотабличну базу даних для предметної області Країни світу. Виконане завдання збережіть у свою папку у файл під ім’ям Завдання3.

Відомо що:

 • у США столиця Вашингтон, населення – 325 млн., внутрішній валовий продукт (ВВП) – 16700  млрд.дол., населення розмовляє англійською та іспанською мовами;
 • у Канаді столиця Оттава, населення – 35 млн., ВВП – 1518  млрд.дол., населення розмовляє англійською та французькою мовами;
 • у Іспанії столиця Мадрид, населення – 47 млн., ВВП – 1566  млрд.дол., населення розмовляє іспанською мовою;
 • у Австралії столиця Канберра, населення – 23 млн., ВВП – 1436  млрд.дол., населення розмовляє англійською мовою.
 1. Представити наведені дані у вигляді багатотабличної бази даних. (10 балів)
 2. Встановити де потрібно підстановку даних з інших таблиць. (5 балів)
 3. Встановити індекси та зв’язки між таблицями із збереженням цілісності даних. (5 балів)
 4. Дані до таблиць повинні вводитись через форми. (5 балів)
 5. Визначити кількість ВВП на душу населення. (5 балів)

Завдання 4 (20 балів)

Створити презентацію, яка складається з одного слайду, на якому зображено обертання планети Земля навколо Сонця по еліптичній орбіті. Результат збережіть у файл під ім’ям Завдання4.

 1. Наявність об’єктів СонцеЗемля з відповідними написами, пунктиром еліптична орбіта (2 балів).
 2. При натисканні лівої клавіші миші на об’єкті Земля відбувається одночасно: підсвічування назви об’єкту Сонце (4 бали), безперервний рух об’єкту Земля по еліптичній траєкторії (6 балів).
 3. При натисканні лівої клавіші миші на об’єкті Сонце одночасно: зникають об’єкт Земля (4 бали) та еліптична траєкторія (4 бали).Завдання 5 (50 балів)
Літаюча камера. Використовувати можна будь яку мову програмування. Для телевізійної трансляції матчів Української збірної на стадіоні буде використана літаюча камера, яку Вовчик намагається налаштувати.


Літаюча камера закріплена у 4-ох місцях на кутах футбольного поля, і на тросах може переміщуватись над будь-якою точкою футбольного поля, щоб мати змогу продемонструвати будь-який момент зверху. У місцях закріплення тросів, знаходяться моторчики, які можуть розмотувати і замотувати троси, таким чином, регулюючи довжину 4-ох тросів, можна переміщати камеру. Вовчику і так важко зрозуміти механізм, тому камера буде рухатися тільки в одній площині, тобто не буде підніматись чи опускатись над футбольним полем.
Завдання. Вовчику потрібно обрахувати, якої мінімальної довжини має бути кожен трос, щоб камера могла бути переміщена у будь-яку точку над полем. Вовчик, звісно, знає дожину і ширину поля у метрах.
Вхідні дані. Два цілих числа - довжина та ширина поля у метрах.
Вихідні дані. Мінімально можлива довжина тросу в метрах, з двома знаками після коми. Відповідь необхідно заокруглити, використовуючи стандартні математичні правила заокруглення.
Приклад вхідних даних:

100 
50 
Приклад вихідних даних: 
111.80