пʼятниця, 15 січня 2016 р.

Основні терміни і поняття векторного графічного редактора CorelDRAWCorelDRAW – це інтегративний об’єктно-орієнтований пакет програм для роботи з ілюстративною графікою.

Основні терміни і поняття текстового редактора Microsoft Office Word іMicrosoft Office ExcelMS WORD

 MS Word – текстовий редактор, програма для створення й редагування текстових документів. Основні можливості MS Word: використання графіки, форматування документа, обробка декількох документів, перевірка правопису, створення і редагування таблиць, попередній перегляд і друк.

Основні терміни і поняття операційної системи WINDOWSWindows – це операційна система для роботи з вікнами (розроблена фірмою Microsoft).

субота, 9 січня 2016 р.

Самовиховання як фактор розвитку особистостіСамовиховання — свідома діяльність людини, спрямована на вироблення, удосконалення чи зміну своїх якостей у відповідності до соціальних чи індивідуальних цінностей, орієнтацій, інтересів, цілей, які складаються під впливом умов життя і суспільного виховання.

субота, 2 січня 2016 р.

Нестандартні уроки — шлях до успіху в навчанні

1933862_orig

Якщо ви дивитесь на рік уперед, сійте рис.
Якщо ви дивитесь на десять років уперед, висаджуйте дерева.
Якщо ви дивитесь вперед на все життя, навчайте людину.(Китайська приказка)

Нема жахливішої роботи, ніж учительська
Нема виснажливішої роботи від учительської,
де нерви паляться, мов хмиз сухий, де серце рветься ...
Але нема щасливішої долі, коли людина з твоїх рук, учителю,
іде у світ – на краплю світ людніє.

(„Дума про вчителя” І.Драч)

Бурхливий розвиток інформатики та інфор­маційних технологій загострив перед освітою зав­дання розширення практики розвиваючого навчан­ня, використання новітніх технологій навчання, вдосконалення освітніх методик.

В умовах становлення інформаційного суспіль­ства навчальний процес розглядається як засіб роз­витку учнів. А головне завдання навчальних закладів полягає в тому, щоб не лише дати знання, а й створити стійку мотивацію до навчання, спонукати учнів до само­освіти, пов'язаної з розвитком їхнього творчого та критичного мислення.

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ


test

Пошуки творчих учителів покликали до життя нові види уроків, відмінні від планових, для яких характерні: максимальна щільність, насиченість різними видами пізнавальної діяльності, запровадження самостійної діяльності студентів, використання програмованого і проблемного навчання, здійснення між предметних зв’язків,  усунення перевантаженості учнів.

Цікавими для теорії та практики є власне нестандартні уроки, для яких характерне таке структурування змісту й форми, яке викликає передусім інтерес в учнів і сприяє їх оптимальному розвитку і вихованню.

Нетрадиційна форма навчання – це імпровізоване навчальне заняття, що має нестандартну структуру.

Перші сходинки до програмування в Turbo Pascal


Turbo Pascal

Я  з  свого  досвіду  знаю, як  хочеться  новачку  швидше  написати  яку-небудь  програму  і  відчути  себе  програмістом.  Ну  щож, напишемо    найпершу  програму  на  Паскалі. Програма  на  Паскалі  оформляється  завжди  стандартним  чином  і  має  наступний  вигляд:

Знайомство із середовищем Scratch

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b95555

Середовище Scratch - безкоштовна динамічна візуальна мова програмування і інтернет-спільнота, де ви можете створювати свої власні інтерактивні історії, ігри, та анімації.

Знайомство із середовищем Scratch

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b95555

Середовище Scratch - безкоштовна динамічна візуальна мова програмування і інтернет-спільнота, де ви можете створювати свої власні інтерактивні історії, ігри, та анімації.

Усі уроки Turbo Pascal


box


Усі уроки Turbo PascalВсе наше достоїнство – в здатності мислити. Тільки думка підносить нас, а не простір і час, в яких ми – ніщо. Постараємося ж мислити гідно: в цьому – основа моральності.

Блез ПаскальВсі файли збережені у форматі *.pps. Такий формат призначений одразу для демонстрації.
Зберігаєте ці файли. Натискуєте на файлі Праву кнопку миші. У контекстному меню, що з’явиться натискуєте лівою клавішею миші “Створити”.


пʼятниця, 1 січня 2016 р.

Технологія розвивального навчання на уроках інформатики

Сучасне суспільство невипадково називають інформаційним, адже з нечуваною швидкістю з’являються нові технології, нетрадиційні матеріали та пристрої, невідомі раніше способи представлення і передачі інформації.

Характерною ознакою сучасного періоду є той факт, що домінуючим видом діяльності у сфері суспільного виробництва стає збір, обробка, збереження, передача та використання інформації, що здійснюється завдяки сучасним інформаційним технологіям.

У зв’язку з цим перед школою сьогодні постає важливе завдання – адаптуватися до вимог сучасного інформаційного суспільства,  навчити кожного учня самостійно поповнювати свої знання, застосовувати їх на практиці. Не менш важливою є проблема психологічної готовності особистості до сприйняття нового та формування потреби вчитися впродовж усього життя Для цього потрібно виробити в учнів загальні вміння - мислити самостійно, організовувати, виконувати і контролювати свою роботу, доводити розпочату справу до кінця.