неділя, 14 лютого 2016 р.

Урок CorelDRAW № 8. Об’єкти


В CorelDRAW зображення складається з окремих об’єктів (блок простого тексту, багатокутник і т.д.),  які належать до різних класів.

Виділення об’єктів. Для того, щоб виділити об’єкт, достатньо натиснути по ньому вказівником (Вибір). На самому об’єкті відображаються вузли у вигляді маленьких кружків. Групою називається сукупність об’єктів, які зв’язані за допомогою операції групування. Для того, щоб згрупувати об’єкти, потрібно їх виділити і вибрати команду (Компоновать-Група), або натиснути відповідну кнопку на панелі атрибутів . Щоб їх розгрупувати потрібно вибрати (Компоновать-Разгрупировать) або кнопку. Якщо потрібно виділити об’єкт, який входить в групу, треба спочатку виділити цю групу, а потім відмітити об’єкт, який вас цікавить при натиснутій клавіші Ctrl.
Щоб вибрати багато об’єктів, треба встановити вказівник інструменту (Вибір) в одному з кутів мнимого прямокутника, який охоплює всі об’єкти і перетягнути його в діаметрально протилежний кут цього прямокутника. Якщо потрібно включити у виділення як об’єкти які лежать всередині пунктирної рамки, так і об’єкти, які з нею тільки перетинаються, треба в процесі перетягання рамки виділення утримувати натиснутою клавішу ALT.
 Вибір команди Редактировать – Выбрать все – объекты, дозволяє виділити всі графічні об’єкти, які розміщені на одній сторінці документу CorelDRAW.
Маніпулювання об’єктами. До категорії маніпулювання відносяться дії, які найбільш часто виконуються після виділення об’єктів.

Розміщення.  В CorelDRAW є декілька способів розміщення об’єктів. Найпростіший полягає в простому перетяганні об’єкту вказівником інструменту (Вибір).
Розміщення за допомогою пристикового вікна. Виберіть команду Компоновать – Преобразование. В меню, що відкривається можна вибирати п’ять різних команд.


Лічильники В і Г визначають місце знаходження точки прив’язки виділеного об’єкту або сукупності об’єктів.
Прапорець Позиция управляє способом обчислення координат при розміщенні. Коли його нема, координати нового положення точки прив’язки відраховуються в системі, зв’язаної з робочою сторінкою. Коли прапорець є, координати відраховуються в зв’язаній з виділеним об’єктом системі координат, початок якої суміщено з вихідним положенням вибраної точки прив’язки.
Для того, щоб перемістити виділений прямокутник по горизонталі і по вертикалі на певну відстань потрібно:
а) встановити прапорець відносного розміщення;
б) ввести в лічильники потрібні параметри;
в) натиснути кнопку Применить.
Точкою прив’язки називається один із маркерів рамки виділення, який розміщений на  на її стороні або в її середині, з яким суміщено початок зв’язаної системи координат. Місцезнаходження об’єкту задається положенням точки прив’язки.
Кнопка Принять призначена для виконання перетворення, параметри якого задані елементами управління.
Кнопка Применить дубликат визиває виконання перетворення, але не виділеного об’єкту, а його копії.

Практична робота № 8. Об‘єкти.

1. Інструментом овал малюєте коло розміром 55x55 мм.
2. Вибираєте інструмент текст шрифт Arial Cyr розмір шрифта 14 і набираєте “Приватний підприємець Михайлик О. Д. України м.Луцьк  *** 2000***”.

3. Виділяєте текст натискаєте “Текст” ▬ “Подогнать текст под путь” і стрілкою яка з’явиться вказуємо на створене коло.
4. В полі “ Расстояние от пути ” вводим значення – 3,5 мм.
5. Створити копію кола і встановити для нього розмір 75х75мм.
6. Вставляєте в печатку зображення черепа (Натискаєте “Инструменты” ▬ “Cимволы и спецыальные символы) Вибираєте шрифт “Wingdings” і перетягуємо лівою клавішею мишки зображення черепа на печатку. Заливаєте череп сірим кольором.
7. Вибираєте з шрифта “Wingdings” зображення прапорця. 
8. За допомогою меню “Преобразование” повертаємо прапорець на кут 30 градусів.
9. За допомогою меню “Преобразование” створюємо дзеркальну копію прапорця.
10. Переміщаємо копію прапорця так, щоб ручки прапорців перетиналися посередині, після чого згруповуємо обидва об’єкти (виділяє обидва прапорці і вибираємо команду “Упорядочить” – “Сгрупировать”).
11. Робимо колір прапорців чорним, зменшуємо їх
розміри за допомогою вікна трансформації до 9x8 мм і поміщаємо їх в нижню частину печатки.
12. Вибираєте інструмент “Текст”, встановлюємо шрифт Times New Roman Cyr розмір шрифта 12 і в середині печатки друкуєте текст “Тільки у нас за найнижчі ціни найсучасніші закони і нормативні акти. Зробіть свій бізнес процвітаючим”.
13. Зберегти створений файл у своїй папці.
14. Покажіть виконану роботу вчителю.

Немає коментарів:

Дописати коментар