середа, 10 лютого 2016 р.

Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори)


Персональні комп’ютери поділяють на два основні типи:

стаціонарні (настільні) і мобільні (рис. 2.1 на с. 32).


Рис. 2.1. Основні типи комп’ютерів
Мобільні — це комп’ютери, якими можна користуватися в будь-яких умовах: на відпочинку, вдома, в дорозі тощо. Залежно від функціональних характеристик і конструктивних особливостей їх поділяють на ноутбуки, нетбуки, планшетні й кишенькові комп’ютери (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Основні типи мобільних комп’ютерів
Ноутбуки зазвичай мають параметри, схожі з параметрами стаціонарних комп’ютерів, їх використовують для виконання досить складних завдань. Деякі ноутбуки мають параметри, достатні для якісного відтворення відео і звуку й використання сучасних ігрових програм. Нині ноутбуки використовують у багатьох школах України як засоби навчання.
Нетбуки — менш досконалі, але дешевші і портативніші, ніж ноутбуки, мобільні комп’ютери. Зазвичай їх використовують для виконання завдань, пов’язаних із телекомунікацією, обміну повідомленнями, перегляду документів, відеоматеріалів тощо. Зазвичай нетбуки мають вбудовані засоби бездротового зв’язку, оскільки навіть за назвою (Net (англ.)мережа). В Україні, як і в багатьох інших країнах, нетбуки, завдяки їх невеликій вартості, використовують для навчання, зокрема у проекті «Один учень — один комп’ютер». Пристроями введення команд як у ноутбуках, так і в нетбуках, є клавіатура і мишка або тачпад. Тачпадом називають невеличку поверхню і кілька кнопок. Переміщення пальця користувача по поверхні відповідає переміщенню миші, натиснення на клавіші — натисканню на ліву і праву кнопки миші.
Планшетні комп’ютери відрізняються від інших мобільних і стаціонарних пристроїв тим, що керування ними відбувається без використання миші і клавіатури. Поверхня екрана планшетних комп’ютерів сенсорна, тобто є первинним перетворювачем сигналу, який сприймає дотик до нього і перетворює його на електричний сигнал, що відповідає точці, у якій здійснено натискання. Таким чином, екран — це об’єкт, який одночасно є приймачем команд (засобом уведення) і засобом відтворення зображень (засобом виведення).
Кишенькові комп’ютери використовують нині дедалі рідше, оскільки їх функції здебільшого виконують смартфони. Нині в школах України здебільшого використовують стаціонарні комп’ютери, тому надалі буде розглянемо саме цей тип комп’ютера. Склад апаратних засобів стаціонарного комп’ютера можна змінювати. У зв’язку з цим розрізнять базову й розширену конфігурації персонального комп’ютера.
Базова конфігурація — це мінімальний склад апаратних засобів, достатній для розв’язання широкого кола задач.
Розширена конфігурація може містити апаратні засоби, подані на рис. 2.3. Апаратні засоби розширеної конфігурації будуть вивчатися пізніше, а‘ тепер пропонується ознайомитися лише з базовим складом.

Рис. 2.3. Стаціонарний (настільний) комп’ютер і його зовнішні пристрої
Вправа 1. Поясніть, чим відрізняється стаціонарний персональний комп’ютер від переносного (ноутбука)?
Вправа 2. Поясніть, з якою метою доцільно використовувати ноутбук?
Вправа 3. Поясніть, з якою метою доцільно використовувати нетбук?
Вправа 4. Серед перелічених пристроїв знайти (якщо є у списку) пристрій, який принципово не може бути пристроєм уведення даних: клавіатура, миша, сканер, монітор?
Відповідь: усі перелічені пристрої можна використовувати для вве­дення даних. Є типи моніторів, що реагують на натискання на поверх­ню дисплеясенсорні монітори.
Вправа 5. Чи належить дисковод до пристроїв введення або до при­строїв виведення інформації? Обгрунтуйте відповідь.
Відповідь: дисковод призначено для роботи з дискетами, які є довго­тривалими носіями інформації, здатними до перезапису. Так, за допомо­гою дисковода можна як вводити дані до комп’ютера, так і виводити їх.
Вправа 6. Які з пристроїв, зображення яких наведено на рис. 2.3 (на с. 33), не належать до пристроїв уведення інформації?
Відповідь: принтер.
 Викопуємо самостійно
Завдання 1. Дослідити обладнання робочого місця учня. Порівняти, які пристрої, подані на рис. 2.3, наявні. Записати у зошит.
Завдання 2. Дослідіть обладнання робочого місця вчителя. Порівняйте, які пристрої, подані на рис. 2.3, наявні. Запишіть у зошит.
Завдання 3. Порівняйте, які види робіт можна виконувати на робочому місці вчителя і робочому місці учня.