понеділок, 5 грудня 2016 р.

Підсумковий узагальнювальний урок з теми «Поняття операційної системи»

Підсумковий узагальнювальний урок з теми «Поняття операційної системи»


Цілі:
- навчальна: визначити рівень опанування учнями основних теоретичних знань і практичних навичок зтеми «Основи роботи з комп'ютером»; повторити, більш глибоко усвідомити навчальний матеріал, узагальнити його і систематизувати;
- розвивальна: розвивати увагу, кмітливість;
- виховна: виховувати інформаційну культуру. Тип уроку: контроль і коригування знань, умінь і навичок. Обладнання: комп'ютери, підручники, інструктивні картки, тести.
Хід уроку. Информатика 6 кл. Підсумковий узагальнювальний урок з теми «Поняття операційної системи»
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Учням було запропоновано завдання скласти кросворд (ребус) з вивчених термінів. Збирання робіт для оцінювання.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
— На цьому уроці ми маємо повторити, більш глибоко усвідомити навчальний матеріал з теми «Поняття операційної системи», узагальнити його і систематизувати, а також визначити рівень засвоєння вами знань і вмінь з поданої теми.
Проводиться комбінований залік. Підсумковий урок у формі комбінованого заліку дає можливість виявити рівень засвоєння теоретичних знань та практичних навичок.

V. ПЕРЕВІРКА ЗНАННЯ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ
Скачати контрольну роботу "Поняття операційної системи"
Варіант А
Усне опитування
Орієнтовні запитання. Розподіл запитань за рівнями навчальних досягнень учитель здійснює самостійно.
1.  Що керує роботою всіх пристроїв, під'єднаних до комп'ютера?
2.  У чому полягає призначення операційних систем?
3.  Чому операційна система Windows отримала таку назву?
4.  Поясніть зміст фрази «Windows — операційна система з графічним інтерфейсом».
5.  Що таке інтерфейс?
6.  Які види інтерфейсів ви знаєте?
7.  Назвіть основні об'єкти операційної системи. Для чого вони призначені?
8.  Що означає поняття «файлова система»?
9.  Перелічіть об'єкти файлової системи.
10.  Які бувають типи файлів?
11.  Як створити папку?
12.  Що може містити в собі папка?
13.  Що таке кореневий каталог?
14.  Які дії можна виконати над папками?
15.  Що таке ярлик?
16.  Як створити ярлик для папки?
17.  Які дії можна виконати над ярликами?
18.  Які дії можна виконати над файлами?
19.  Яке призначення контекстного меню об'єкта?
20.  Як викликати контекстне меню об'єкта?
21.  Яка головна властивість ярлика?
22.  Як перейменувати папку чи файл?
Варіант Б
Тестування або комп'ютерне тестування
Учні виконують завдання в програмі Test-W2 або іншій.
1.  Набір спеціальних програм, які керують роботою всіх пристроїв комп'ютера та іншими програмами.
*А)  Операційна система;
Б)   оперативна система;
В)   комп'ютерна система;
Г)   системна система.
2.  До основних об'єктів операційної системи належать...
*А)   піктограми;
Б)    рисунки;
*В)   ярлики;
*Г)   папки;
Д)    клавіші.
3.  У кожного вікна є...
А)    рядок виконання;
*Б)   рядок заголовка;
*В)   рядок меню;
Г)   панель інструментів;
Д)   робоче поле.
4.  Що пересуває на рядок угору, вниз, ліворуч, праворуч вміст списку?
*А)  Смуга прокручування;
Б)   вікно;
В)   папка.
5.  Скільки може бути активних вікон?
A)   Два;
Б)   три;
B)    чотири;
Г)   безліч;
*Д)   одне.
6. Ділянка пам'яті, що містить інформацію і має конкретне ім'я.
* А)  Файл;
Б)   вікно;
В)   піктограма;
Г)   ярлик.
7.  Файл має такі властивості...
*А)  ім'я;
*Б)   тип;
*В)   розмір;
*Г)   дата створення;
Д)   символ.
8.  Файли, які об'єднуються в групи за змістом, називають...
A)   ярликами;
Б)   значками;
B)    вікнами;
*Г)   папками.
9.  Як викликати контекстне меню об'єкта?
A)   Лівою кнопкою миші;
*Б)   правою кнопкою миші;
B)    коліщатком миші;
Г)   за допомогою алфавітно-цифрової клавіатури;
Д)   за допомогою малої цифрової клавіатури.
10. Основне призначення ярликів — це...
*А)  швидкий запуск програми;
Б)   наочне подання об'єкта;
В)   збереження інформації про систему комп'ютера;
Г)   збереження об'єктів операційної системи;
Д)   подання папки у відкритому вигляді.
11.  Подання папки у відкритому вигляді називають...
*А)   вікном;
Б)   піктограмою;
В)   значком;
Г)   системною папкою;
Д)   ярликом.
12.  Яка функція папки Кошик?
*А)   Зберігає та відновлює видалені об'єкти;
Б)   створює об'єкти;
В)   видаляє об'єкти;
Г)   зберігає дані про комп'ютер.
Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження
(Варіант 2)
VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ У ЗМІННИХ УМОВАХ
Практичне завдання. Інструктаж із техніки безпеки
1.  Упорядкуйте Робочий стіл свого комп'ютера (за вказівкою вчителя). (Кожен елемент слід клацнути мишею та, утримуючи кнопку натиснутою, перетягнути його в потрібне місце.)
2.  На Робочому столі створіть папку з іменем 6 клас.
3.  Відкрийте папку 6 клас. Створіть власну папку (назва папки — Прізвище).
4.  Відкрийте власну папку.
5.  Знайдіть та відкрийте папку Моїрисунки (Мої документи —> Мої рисунки).
6.  Створіть ярлик папки Моїрисунки.
7.  Результати роботи продемонструйте вчителеві.
Релаксація. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 2)
VII. Підсумки уроку. Информатика 6 кл. Підсумковий узагальнювальний урок з теми «Поняття операційної системи»
Перевірка, аналіз та оцінювання учнівських робіт
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторити тему «Основи роботи з комп'ютером».

Немає коментарів:

Дописати коментар