середа, 25 січня 2017 р.

Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів.


Тема: Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів.

Мета :
 • навчальна: сформувати поняття комп’ютерної графіки; ознайомити з видами зображень, їх властивостями, форматами графічних файлів; пояснити призначення та класифікацію засобів опрацювання графічних даних та перегляду зображень;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість
Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.
Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.
(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 
ХІД УРОКУ
І. Організація класу до уроку
 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
Повторення
 1. Наведіть приклади подання повідомлень у графічній формі.
 2. З чого складається зображення на екрані монітора?
 3. Що таке формат файлу?
 4. Опишіть, як у текстовому процесорі Word 2010 зберегти документ з іншим іменем, в іншому місці.
 5. Назвіть режими подання об’єктів у вікні програми Провідник.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації
(використовується   проектор, та матеріал підручника)
Теоретична довідка
Пригадаємо, що розрізняють два типи інтерфейсу операційної системи — текстовий та графічний. В ОС із текстовим інтерфейссом спілкування користувача з комп’ютером відбувалося суто за допомогою текста. У графічному інтерфейсі користувач працює з моделями ОС, значками, які відображаються на екрані. Це, звичайно, дуже зручно. Що ж таке графічне зображення? Коли з’явилася комп’ютерна графіка? Які програми призначені для роботи з графікою?
Подання даних на моніторі у графічному вигляді вперше було реалізовано усередині 1950-х років для великих ЕОМ, що застосовувалися в наукових і воєнних дослідженнях. Вже у 1960‑х роках існували повноцінні програми роботи з графікою. Тепер графічний спосіб відображення даних містить значна кількість комп’ютерних систем. Завдяки розвитку комп’ютерної техніки деякі галузі життєдіяльності людини неможливо уявити без застосування комп’ютерної графіки. Це насамперед: усі види поліграфічних процесів; рекламна індустрія; телебачення; моделювання нових видів одягу; проектно-конструкторські розробки і т. ін.
Запитання до класу: де ще застосовується комп’ютерна графіка?
Комп’ютерна графіка — це наука, яка вивчає методи і засоби створення та опрацювання зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів.
Комп’ютерна графіка охоплює всі види та форми подання зображень як на екрані монітора, так і на зовнішньому носієві (папір, плівка, плотер тощо).
Найчастіше говорять про растрову і векторну графіку, яку ми сьогодні розглянемо детальніше.
Учитель викладає матеріал, демонструє приклади на екрані, учні в ході викладання заповнюють таблицю (курсивом виділено матеріал для самостійного заповнення).
Піксел — найменший елемент растрового зображення, який характеризується кольором та яскравістю.
Система опрацювання графічних зображень — прикладне середовище, призначене для створення і редагування графічних зображень.
Класифікація систем опрацювання графічних зображень:
 1. Графічні редактори.
 2. Програми для перегляду графічних зображень.
 3. Багатофункціональні графічні пакети.
Дані про зображення зберігаються у графічних файлах.
Графічним форматом називають спосіб організації графічних файлів.
Колірний обсяг — діапазон кольорів, який може бути відображений,  зафіксований або описаний якимось чином та якимось пристроєм.
Оскільки в різних пристроях для передавання та отримання зображень існують різні колірні обсяги, створено декілька колірних моделей.
Основні колірні моделі:
 • RGB; CMYK; Lab; HSB; HSL; GrayScale та ін.
 • Модель RGB (від англ. Red, Green, Blue — червоний, зелений, синій) — адитивна колірна модель, яка описує спосіб синтезу кольору, за якого червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. Широко застосовується в техніці для відображення зображення за допомогою випромінювання світла.
 • Модель CMYK (від англ. Cyan, Magenta, Yellow, Key color — блакитний, пурпурний, жовтий, чорний) — субтрактивна модель, кольори якої базуються на відніманні частки спектра падаючого світла (білого). Використовується у поліграфії, перш за все при повноколірному друку.
IV. Формування практичних умінь і навичок
Завдання 1. Працюємо за комп’ютером
1. Відкрийте в програмі Провідник папку Мої малюнки. Перегляньте зображення з цієї папки у виді Діафільм, а потім використовуючи програму перегляду зображень і факсів у режимі слайд-шоу.
2. Відкрийте в Програмі перегляду зображень і факсів будь-яке графічне зображення (наприклад, Тема 7\3авдання 7.1\зразок.Ьтр) та:
а) збільшіть і зменшіть масштаб перегляду;
б) установіть оптимальний розмір зображення;
в) поверніть зображення на 90°, 180°, 270°, 360° спочатку за годинниковою стрілкою, потім - проти годинникової стрілки;
г) збережіть файл з тим самим іменем у власній папці у форматах JPG і GIF.
3. Перегляньте в Програмі перегляду зображень і факсів указані вчителем графічні файли (наприклад, з папки Тема 7\3авдання 7.1\Вправа 6). Збільшіть і зменшіть масштаб перегляду. Порівняйте чіткості зображень для векторних і растрових зображень. Зробіть висновок, як впливає змінення масштабу перегляду на якість відтворення векторних і растрових зображень.
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)
Завдання № 4-6  на с.249-250  підручника
Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 7
V. Підсумок уроку
Обговорюємо
 1. Наведіть приклади графічних зображень.
 2. Що таке комп’ютерна графіка? Назвіть її види.
 3. Наведіть приклади використання комп’ютерної графіки в різних сферах діяльності людини.
 4. Що є елементарним об’єктом растрового зображення? Опишіть його властивості.
 5. Поясніть способи побудови растрового графічного зображення.
Рефлексія
 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?
VI. Домашнє завдання
Опрацювати параграф підручника п.7.1

Немає коментарів:

Дописати коментар