понеділок, 23 січня 2017 р.

Умовне форматування


Тема. Умовне форматування Завантажити конспект Docx


Мета:
сформувати поняття: умовне форматування;
пояснити:   призначення умовного форматування;   принципи застосування чи зміни умовного формату,
формувати вміння:   грамотно працювати з табличним процесором;  здійснювати умовне форматування;
розвивати вміння і навички використовувати здобуті знання на практиці;
виховувати інформаційну культуру
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок.
Структура уроку:
I.                   Організаційний етап 1-2 хв
II.                Перевірка домашнього завдання 1-2 хв
III.             Актуалізація опорних знань 3—5 хв
IV.            Мотивація навчальної діяльності 2—3 хв.
V.               Вивчення нового матеріалу 10-15 хв.
VI.            Формування практичних умінь та навичок 10-15 хв
VII.         Закріплення вивченого матеріалу 5-8 хв
VIII.      Підбиття підсумків уроку 1-2 хв

IX.            Домашнє завдання
Хід уроку

І. Організація класу (1-2 хв) 
1.Привітання. 2.Перевірка присутності. Підготовка учнів до уроку. 3.Повторення правил техніки безпеки.
ІІ. Перевірка домашнього завдання (1-2 хв) Фронтальне опитування теоретичного матеріалу. Відповіді на проблемні питання.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.(до 5 хв)

III. Мотивація навчальної діяльності учнів, оголошення теми і мети уроку (до 5 хв)
Ми вивчили аналіз даних різними  способами. Також на попередніх уроках ви вивчили форматування таблиць. Чи можна об’єднати ці відомості для покращення роботи?
Для цього використовується умовне форматування.
IV. Вивчення нового матеріалу (10-15 хв)
1. Умовний формат.
Умовний формат — це формат (наприклад візерунок комірки або колір шрифту), який Microsoft Excel автоматично застосовує до комірки. якщо виконується зазначена умова.
Для чого потрібно умовне форматування осередків в Excel?
Наприклад, щоб знайти найбільший прибуток підприємства або його виручку за вказаний період, доведеться пробігтися очима по всіх осередків з даними кілька разів, постійно порівнюючи показники і тримаючи в голові багато різних цифр. Коли шукане значення буде знайдено, необхідно буде якось виділити його і приступити до подальшого аналізу зведених в таблицю даних.
Показників, які належить виділити з цього масиву чисел, може виявитися дуже багато, і для пошуку кожного доведеться не один раз цілком переглядати весь масив, причому дуже уважно, щоб не випустити з виду дані за який-не-будь період. Саме в таких непростих ситуаціях працівникові прийде на допомогу умовне форматування осередків в Excel. Завдяки цьому інструменту можна без праці виявити числа, які підходять під задані умови, і зробити певний формат для осередків, в яких розташовані дані, що задовольняють цим умовам. Зробивши всього кілька маніпуляцій, людина, що працює з таблицею, може отримати наочний звід даних, в яких без особливої праці буде видно необхідні цифри.
Додавання, зміна або видалення умовних форматів
Порядок
1. Виборіть комірки, для яких потрібно додати, змінити або вида­лити умовне форматування.
2. У меню Формат виберіть команду Умовне форматування.

3. Викопайте відповідну дію.
Додавання умовного формату
Для використання значень виділених комірок Умовне форматування, потім необхідно вибрати параметр Керування правилами
Порядок подальших дій:


  • Натиснемо кнопку Створити правило...
Можна вказати не більше за три умови. Якщо жодна з указаних умов не набуває істинного значення, формат комірок не змінюється.
Пошук комірок, які мають умовне форматування
Порядок дій:
1. Щоб знайти всі комірки з умовним форматуванням, клацніть будь-яку комірку.
Щоб знайти комірки з установками умовного форматування, іден­тичними установкам певної комірки, клацніть певну комірку.
2. У меню Правка виберіть команду Перейти.
3. Натисніть кнопку Виділити.
4. Виберіть умовні формати.
5. Виконайте одну з таких дій.
Щоб знайти комірки з умовним форматуванням  виберіть пара­метр усіх у групі Перевірка даних.
Щоб знайти комірки з однаковим умовним форматом, виберіть параметр цих самих у групі Перевірка даних.
Створення першої формули умовного форматування
Використання формул в умовному форматуванні Бувають випадки, коли надані стилі не підходять для конкретного завдання або просто чимось не подобаються користувачеві. Для вирішення таких проблем можна самостійно задати умовне форматування. В Excel 2010 використовувати формулу для визначення необхідних значень, які будуть відформатовані, досить просто, втім, як і в інших версіях програми.
Спочатку виберемо умовний формат для першої комірки даних, потім скопіюємо цей формат на весь діапазон. Виберемо команду Умовне формату­вання в меню Формат. Відкриється діалогове вікно Умовне форматування. У першому списку цього вікна вибрано пункт значення клацніть стрілку біля списку та виберіть пункт Формула.
Після вибору пункту Формула вигляд діалогового вікна зміниться. Замість полів Між х і у з'явиться велике поле для формули. Воно надає користувачеві широкі можливості. Тут можна ввести будь-яку бажану формулу, аби вона тільки давала результат ІСТИНА або ХИБНІСТЬ.
Вивір кольору для виділення дубльованих комірок
Тепер виберемо добре помітний формат для позначення всіх знайдених дублікатів. У діалоговому вікні Умовне форматування натисніть кнопку Формат.
Відкрийте вкладку Вид і виберіть яскравий колір заливки, на приклад червоний або жовтий. Натисніть кнопку ОК. щоб закрити діалогом вікно Формат комірок.
Вибраний формат буде показано у вікні зразка. Натисніть кнопку ОК, щоб закрити діалогове вікно Умовне форматування.
Копіювання умовного формату до решти комірок
Нам треба скопіювати умовно форматування з комірі А1 до решти комірок діапазону.  Не залишаючи  комірки А1 виберіть команду Копіювати в меню Правка. Натисни CTRL+пропуск, щоб виділити весь стовпець. Потім виберіть команду Спеціальна вставка в меню Правка. У вікні Спеціальна вставка  виберіть перемикач Формати і натисніть кнопку ОК
Умовне форматування буде скопійовано до всіх комірок стовп­ця. Тепер нарешті ви можете побачити деякі комірки з кольоровою заливкою, яка вказує на наявність дублікатів.
Умовне форматування може обробляти до 65536 комірок, порівнюючи кожну окрему комірку з рештою 65535 комірками. З тех­нічної точки зору, формула на першому кроці мала б виглядати так: =C0UNT1F($A$2:$A$1761;A2)>1.
Крім того, копіюючи умовний формат до всього стовпця, можна було б виділити перед використанням команди Спеціально вставка лише комірки, які містять дані.

V. Формування практичних умінь і навичок
1. Практична робота
Інструктаж з техніки безпеки.
Інструктивна картка
1. Завантажте табличний процесор Microsoft Excel.
3. Знайти ЄСВ для найманого працівника навроти кожного місяця 2016 року з урахуванням законодавства про нарахування заробітньої плати.
(Розраховується за формулою: =С3*22%)
4. Зробити умовне форматування усіх нарахувань зарплат менших за прожитковий мінімум.
5. У стовпчику E3:E14 визначити дорахування різниці до мінімальної зарплати.
6. Виділити умовне форматування червоним кольором заповнені комірки діапазону E3:E14.
7. Знайти загальні вирати з валового доходу на зарплату працівника

VІ. Узагальнення вивченого матеріалу
1. Експрес-опитування
1. Що таке умовний формат?
2. Як задати умовний формат?
3. Як змінити Параметри умовного форматування?
А. Як здійснити пошук комірок, які мають умовне форматування?
VІІ. Підбиття підсумків уроку

Оцінювання робіт ти коментування виставлених оцінок.

IX.            Домашнє завдання

Опрацювати конспект

Немає коментарів:

Дописати коментар