неділя, 11 вересня 2016 р.

Вставлення зображення у текстовий документ і налаштування їхніх властивостей. Створення спеціальних об'єктів у текстовому документі.

Тема: Вставлення зображення у текстовий документ і налаштування їхніх властивостей. Створення спеціальних об'єктів у текстовому документі.

Мета:
        Навчальна. Ознайомити з різними прийомами вставки зображення в текстовий документ . Навчитися вставляти в текстовий документ спеціальні об'єкти.
        Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з текстовими документами.
        Виховна. Виховувати естетичні смаки, культуру оформлення документів.


Тип уроку: Урок засвоєння нових знань

План:
  1. Актуалізація опорних знань.
  2. Вставлення зображення у текстовий документ і налаштування їхніх властивостей. Створення спеціальних об'єктів у текстовому документі.
  3. Відпрацювання практичних навичок роботи з ПК.
  4. Типові запитання до уроку.
  5. Домашнє завдання.

Хід уроку:

1. Актуалізація опорних знань.

Усне опитування: 
1.Що розуміють під форматуванням документів?
2.Як змінити шрифт, стиль, розмір символів?
3.Яку перевагу дає робота з текстом у таблицях?
4.Назвати елементи таблиці.
5.Яку інформацію можна вводити до комірок таблиці?
6.Як відформатувати таблицю?
7.Як додати кілька колонок або рядків до таблиці? Як їх вилучити?
8. Яким чином можна змінити межі комірок в таблиці? Які основні властивості вони можуть набувати?
9. Як можна розмістити інформацію в середині комірок? Як це здійснюється?
10. Що називають сортуванням інформації? Як здійснюється сортування даних в таблицях?

2. Вставлення зображення у текстовий документ і налаштування їхніх властивостей. Створення спеціальних об'єктів у текстовому документі.
3. Відпрацювання практичних навичок роботи з ПК.

Завантажте з мережі Інтернет будь-яке зображення.
Установіть для рисунка такі значення властивостей:
   Межі рисунка: колір -темно-синій, штрих -квадратні точки,  товщина - 2 пт
   Ефекти рисунка - рельєфкут;
   Розмір: висота - 11 см;
   Обтікання текстом -за текстом;
   Яскравість — +40 %.

4. Типові запитання до уроку.
  1. Які властивості документа Ви знаєте?
  2. Які існують способи вставлення зображення в документ?
  3. Як можно вставити в текстовий документ формулу?
  4. Які об'єкти можна вставити в документ?
5. Домашнє завдання.

Створити точнимй малюнок з автофігур

Немає коментарів:

Дописати коментар