вівторок, 1 листопада 2016 р.

ТЕМА. Coreldraw: створення рамки для фотографій

ТЕМА. Створення рамки для фотографій в середовищі Coreldraw

Мета уроку: Створити рамку для фотографії (малюнок 1, малюнок 2) і продемонструвати результат своєї роботи через захист власного проекту.

Завдання уроку:
 • ·        Навчальна: Вчити учнів застосовувати теоретичні знання в процесі виконання самостійної практичної роботи.
 • ·        Формує: Формувати риси соціально - активної, затребуваною особистості відповідає вимогам Госа.
 • ·        Розвиваюча: В процесі роботи: розвивати вміння учнів, порівнювати, аналізувати, систематизувати. Розвивати креативні навички шляхом індивідуально - особистісних, дослідницьких пошуків.
 • ·        Виховна: Виховувати інтерес до інноваційних технологій, до предмету даного уроку, а також художньо-естетичні почуття і відчуття співпраці.

Методи і прийоми, використовувані на уроці:


 • Метод усного викладу знань:
  ·        питально-відповідна бесіда;
  ·        повідомлення уч-ся;
  ·        ілюстрації і демонстрації при усному викладі знань.
  Метод проблемного навчання і занурення, метод дослідження і проектування, частково-пошуковий метод.
  Метод закріплення вивченого матеріалу.
  Метод навчальної роботи з вироблення вмінь і навичок застосування знань при виконанні практичної роботи.
  Метод спостереження, зіставлення, моделювання.
  Метод аналізу і синтезу.
  Метод перевірки і оцінки практичних знань і вмінь учнів:
  ·        спостереження за роботою уч-ся;
  ·        усне опитування;
  ·        індивідуальне опитування.
  Методичні принципи:

  Діалогічність навчання.

  Особистісно-орієнтований підхід «Я - концепція».
  Метод індивідуалізації і персоніфікації.
  Єдність сприйняття і творення.
  Від життя-через інноваційні технології - до життя.
  Розвиток культури на основі особистісного переживання.
  Стимулювання самостійної роботи.
  Тип уроку: Проблемно-розвиваючий, урок творчого застосування.

  Структура уроку:


  ·        Актуалізація колишніх знань.
  ·        Організація самостійної діяльності учнів на основі заздалегідь отриманих знань, умінь і навичок.
  ·        Відпрацювання навичок застосування знань шляхом практичних дій, операцій.
  ·        Аналіз результату діяльності учнів.

  Етапи уроку:


  1.     Організаційний момент.
  2.     Вступна бесіда вчителя. (Виступ учнів з повідомленнями).
  3.     Повідомлення теми, мети і завдань уроку. (Аналіз зразків).
  4.     Підготовка до практичної роботи. (Повторення знань по даній темі. Складання плану роботи).
  5.     Практична робота.
  6.     Захист проектів. Оцінка результатів індивідуальної роботи.
  7.     Аналіз робіт.
  8.     Підсумок уроку.

  Навчальні посібники та обладнання, необхідні для проведення уроку:


  1.     Персональні комп'ютери, пакет програми Corel Draw, мультимедійна установка.
  2.     Слайди з зображенням фоторамок.
  3.     Повідомлення для учнів.
  4.     Алгоритм відповіді для готового проекту.

  Хід уроку

  I.                   Організаційний момент.

  Друзі, в чому ви зберігаєте свої фотографії? (Папки, фотоальбоми, цифрові носії, фоторамки)

  II.                 Вступна бесіда.

  - Так, дійсно, фоторамка - це красиво і естетично. Фоторамка-це надійне місце для зберігання фото.
  А ще фоторамка може виконувати роль подарунка.
  Такий сувенір не тільки принесе радість, але є доповненням до інтер'єру.
  Я думаю, вам буде цікаво дізнатися з історії фоторамки.

  Історія рамок:

  1. Різноманітні рамки, в тому числі, рамки для дипломів і фотографій, так міцно увійшли в наше життя, що стали звичним і непомітним атрибутом в оформленні інтер'єрів. Історія сучасних рамок тісно переплітається з історією багетів.

  2. Вже багато століть назад художні твори мистецтва почали укладати в рами, які не тільки захищали картини, а й фокусировали увагу на зображенні, відокремлюючи від фону, стіни.

  3. Поява фотографії стало дивом для всього світу, тому цілком природно, що художня цінність перших фотографій бажали захистити і підкреслити не менше, ніж живопису.

  III.               Повідомлення теми уроку, мети і завдань.

  Аналіз зразків.

  - Сьогодні ми будемо створювати фоторамку в програмі Corel Draw. Мета нашого уроку: виконання творчого завдання, запропонованого замовником - створити фоторамку.

  - Зараз зверніть увагу на приблизні зразкові роботи. На які групи за призначенням можна розподілити ці рамки? (Дитячі, святкові, ліричного характеру)

  IV.              Підготовка до практичної роботи. (Повторення знань, умінь)

  План роботи.

  - Згадайте, що ми знаємо і вміємо з минулих уроків:

  ·        в якій програмі будемо працювати?
  ·        які інструменти будемо використовувати?
  - Складемо план роботи:

  1.     Запуск програми.
  2.     Вибір теми, форми рамки.
  3.     Основні інструменти створення рамки.
  4.     Практична робота.
  5.     Завершення роботи.
  6.     Захист проектів по готовому плану алгоритму: - вид замовлення.
  ·        дати обґрунтування вибору.
  ·        виклад суті і ходу роботи
  ·        практичне застосування рамки.
  ·        оцінка результату своєї роботи.
  7.      Аналіз робіт.

  V.                  Практична самостійна робота.

  - Приступаємо до роботи.

  VI.               Захист проектів. Оцінка результатів роботи.


  - Запрошую вас до захисту проектів.

  VII.            Аналіз робіт класу.


  - А зараз проаналізуємо роботи класу.

  VIII.          Підсумок уроку.


  - Чому ми з вами навчилися на уроці? (Самостійно створювати фоторамку).

  - Молодці! Всі ви сьогодні не тільки творчо попрацювали і оцінили результат своєї роботи, але і сподіваюся, що коли-небудь ваша праця буде затребуваний суспільством.

  Результати уроку:

  Даний урок несе в собі стимул до творчості, сприяє зняттю наявних у окремих учнів психологічних бар'єрів.
  Урок дозволяє учням продемонструвати різноманітні можливості нестандартного застосування знань і надати можливість порівняти свою роботу з іншими роботами учнів, тим самим збагатити свої знання і вміння, визначити для себе перспективу найближчого розвитку.Немає коментарів:

Дописати коментар