понеділок, 14 березня 2016 р.

Самостійна робота. 7 клас. Табличний процесор. Формули. Діаграми. Введення в табличний процесор

1.     Основне призначення електронних таблиць:
а) редагувати й форматувати текстові документи;
б) зберігати великі обсяги інформації;
в) виконувати обчислення за формулами;
г) немає правильної відповіді.
2.     Як називається документ у програмі Exel?
а) робоча таблиця;
б) книга;
в) сторінка;
г) аркуш.
3.     Комірка не може містити дані у вигляді:
а) тексту;
б) формули;
в) числа;
г) двійкового коду?
4.     Найменшою структурною одиницею всередині таблиці є:
а) рядок;
б) комірка;
в) стовпчик;
г) діапазон комірок.
5.     Які основні типи даних в Exel?
а) числа, формули;
б) текст, числа, формули;
в) цифри, дати, числа;
г) послідовність дій.
6.     Що означає поява  # # # # # # # # під час обчислень?
а) ширина комірки менша за довжину отриманого результату;
б) помилка у формулі обчислень;
в) відсутність результату;
г) немає правильної відповіді.
7.     Що може містити формула?
А) Числа                  Б) Діаграма                  В) Функції                    Г) Команди
8.     Які типи посилань на адреси клітинок може містити формула?
А) Одномірні          Б) Нумеровані              В) Абсолютні      Г) Змішані
9.     Виберіть правильно записані формули:
А) =A1:D1               Б) =A1/D1           В) A1+D1           Г) =A1+D1$
10.           Якою буде  формула =A2*B2 з клітинки С2 після її копіювання в С3?
А) =A2*B2              Б) =A3*B3          В) =B2*C2                   Г) =B3*C3
11.           Що таке діаграма?

12.           Як побудувати діаграму?

Присилати роботи: informgru@gmail.com

Немає коментарів:

Дописати коментар