вівторок, 15 березня 2016 р.

6 клас ВСТАВЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ

Інформатика 6 клас - Й.Я. Ривкінд

Розділ 4. Текстовий процесор
4.6. ВСТАВЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ
1. Графічні об'єкти яких типів можуть міститися на слайдах презентації? Як їх уставити?
2. Які геометричні фігури можна намалювати в графічному редакторі Paint? Опишіть, як це зробити.
3. Що таке лінійна діаграма? Де вам траплявся цей термін?
ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ В ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ
Під час створення текстового документа іноді виникає потреба вставити до нього графічне зображення, яке ілюструє зміст тексту (рисунок, фотографія, схема, діаграма тощо) або графічно оздоблює документ (рамка, логотип тощо). Приклади графічних зображень у текстовому документі наведено на рисунку 4.32.
З колекції Microsoft Сllраrt
Із цифрового фотоапарата або створене засобами графічного редактора
Рис. 4.32. Приклади графічних зображень у текстовому документі
Графічні зображення, уставлені в текстовий документ, мають певні властивості: розмір зображення, спосіб обтікання зображення текстом, колір, товщина та штрих ліній контуру, спосіб розташування на сторінці тощо.
З більшістю з ник ви вже ознайомилися під час роботи з графічними зображеннями на слайдах презентацій. Новими властивостями для вас є такі:
• спосіб обтікання зображення текстом — визначає спосіб взаємного розміщення тексту та рисунка на аркуші. Може набувати таких значень: у тексті, навколо рамки, навколо контуру, перед текстом, за текстом тощо.
• розташування на сторінці - визначає спосіб розміщення зображення на сторінці. Властивість може набувати таких значень: зверху ліворуч, посередині по центру, знизу праворуч, посередині ліворуч (рис. 4.33).
Вивчаючи в 5-му класі тему «Редактор презентацій», ви вже навчилися вставляти та форматувати на слайдах презентацій графічні об’єкти двох типів: кліпи та рисунки. У текстовому процесорі робота із цими об’єктами виконується аналогічно.
Ознайомимося з опрацюванням ще двох видів зображень у документі фігур і об’єктів Smart Art.
Рис. 4.33. Способи розміщення рисунка на сторінці
Діаграма (грец. Sidrypcqipa - рисунок, зображення) - графічне представлення даних, яке дає змогу швидко оцінити співвідношення величин.
Для вставлення цих графічних зображень у текстовий документ використовують елементи керування групи Зображення вкладки Вставлення: - для вставлення в документ геометричних фігур (прямокутників, овалів, ліній, зірок тощо);
- для вставлення в документ різноманітних діаграм і схем.
ВСТАВЛЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР У ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ
Текстовий процесор Word дає змогу створювати в текстовому документі нескладні графічні зображення з геометричних фігур, які поділяються на кілька груп: лінії, основні фігури, фігурні стрілки, елементи блок-схем, виноски, зірки та стрічки (рис. 4.34).
Створення цих фігур у документі дуже схоже на роботу в графічному редакторі та виконується за таким алгоритмом:
1. Вибрати на вкладці Вставлення в групі Зображення кнопку (рис. 4.35).
2. Вибрати з наведеного переліку потрібну фігуру.
3. Перевести вказівник у робочу область документа.
4. Зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої кнопки миші.
5. Перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші.
6. Відпустити ліву кнопку миті.
Рис. 4.34. Інструменти для створення геометричних фігур
Рис. 4.35. Вставлення фігури
Вставлену фігуру можна редагувати (змінювати розміри та нахиляти, використовуючи маркери розмірів та обертання, копіювати, переміщувати, видаляти) і форматувати (змінювати товщину та колір ліній контуру, колір та спосіб заливки тощо).
Операції копіювання, переміщення, видалення цих графічних зображень у текстовому документі виконуються способами, які ви знаєте: з використанням Буфера обміну, сполучень клавіш, елементів керування Стрічки.
Форматування графічних зображень, вставлених у текстовий документ, виконується з використанням елементів керування тимчасової вкладки Формат, яка автоматично з’являється на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення після вибору малюнка.
СТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТІВ SMARTART В ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ
Об’єкти Smart Art (англ. smart - розумний, art - мистецтво) - це тип графічних об’єктів у текстовому процесорі Word 2007, які призначені для подання даних у вигляді різноманітних схем. Використання схем дає змогу зробити документ більш виразним і наочним. Приклади об’єктівSmartArt різних типів наведено в таблиці 4.7.
Таблиця 4.7
Приклади об’єктів SmartArt різних типів
З наведених прикладів видно, що дані на схемах зображуються у вигляді взаємопов’язаних фігур, усередині яких розміщується текст. Зв’язок між фігурами відображає змістовий зв’язок фрагментів тексту.
Розглянемо створення об’єктів SmartArt на прикладі так званих організаційних діаграм, які належать до типу Структура. Організаційна діаграма - це схематичне подання об’єктів і зв’язків між ними. Наприклад, використовуючи організаційні діаграми, можна подати класифікацію пристроїв введення-виведення чи типів комп’ютерів (рис. 4.36).
Рис. 4.36. Приклади організаційних діаграм
Для створення організаційної діаграми потрібно виконати такий алгоритм:
1. Вибрати місце в документі, куди буде вставлятися об’єкт.
2. Виконати Вставлення Зображення => Smart Art що відкриває вікно Вибір рисунка SmartArt (рис. 4.37).
Рис. 4.37. Вікно Вибір рисунка SmartArt
3. Вибрати в списку в лівій частині вікна Вибір рисунка SmartArt потрібний тип макета - Структура.
4. Вибрати у центральному списку вікна Вибір рисунка SmartArt потрібний макет, наприклад Організаційна діаграма.
5. Вибрати кнопку ОК.
Вибираючи макет, слід продумати спосіб подання даних з урахуванням призначення макета, яке описано справа у вікні. Також потрібно враховувати розмір тексту та кількість елементів на схемі - їх велика кількість негативно впливатиме на візуальне відображення та сприймання.
Після вставлення в поточному місці документа з’являється макет об’єкта SmartArt, обведений рамкою з маркерами змінення розмірів (рис. 4.38).
Рис. 4.38. Об’єкт SmartArt у документі
Додати потрібні дані до фігур об’єкта SmartArt можна безпосередньо в самій фігурі, вибравши її та ввівши необхідний текст. Також це можна зробити і в області Введіть текст, яка розташована зліва (або справа) від вставленого об’єкта, - уведені дані автоматично відображаються у відповідній фігурі. Область Введіть текст можна приховати (кнопкою закриття вікна цієї області) або відобразити (вибором зліва на межі рисунка кнопки
Опрацювання об’єктів SmartArt здійснюється з використанням елементів керування двох тимчасових вкладок Конструктор і Формат, які з’являються на Стрічці в розділі Знаряддя для рисунків SmartArt, призначення деяких з них наведено в таблиці 4.8.
Таблиця 4.8
Призначення елементів керування тимчасового розділу Знаряддя для рисунків SmartArt

Працюємо з комп’ютером


Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте текстовий документ з файлу вправа 4.6.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.6.
2. Вставте в документ зображення ніколи, яке знайдіть у тематичних колекціях картинок Microsoft Office за ключовими словами. Для цього виконайте Вставлення => Зображення => Графіка і введіть у поле для пошуку зображення ключові слова школа, учні.
3. Установіть для зображення вказані нижче значення властивостей» скориставшись елементами керування тимчасової вкладки Формат:
а) Межі рисунка: колір - темно-синій, штрих - квадратні точки, товщина -1,5 пт;
б) Ефекти рисунка - рельєф кут;
в) Розмір: висота і ширина - по 3 см;
г) Обтікання текстом - за текстом;
д) Яскравість - (+40) %.
4. Розмістіть зображення в правому верхньому куті сторінки, використавши перетягування.
5. Збережіть документ у вашій папці з іменем вправа 4.6.1.docx.
6. Створіть новий документ і вставте в нього фігури за зразком рисунка 4.32. Для цього слід виконати Вставлення => Зображення => Фігури, вибрати потрібну фігуру та намалювати її в робочій області вікна.
7. Оформіть створені графічні об’єкти за наведеним зразком, скориставшись елементами керування вкладки Формат групи Стилі фігур. Для цього фігуру слід виділити і вибрати потрібні елементи керування, установити відповідні значення властивостей.
8. Розмістіть графічні об’єкти внизу сторінки (зліва, по центру, справа), скориставшися кнопкою Положення групи Впорядкування вкладки Формат. Для цього слід виділити об’єкт і вибрати потрібний елемент керування та спосіб розташування об’єкта.
9. Збережіть документ у вашій папці з іменем вправа 4.6.2.docx.
10. Створіть новий документ і вставте в нього об’єкт SmartArt за зразком рисунка 4.36. Для цього виконайте Вставлення => Зображення =>SmartArt, виберіть тип і різновид макета. Далі заповніть фігури об’єкта потрібним змістом.
11. Оформіть об’єкт SmartArt за наведеним зразком, скориставшись елементами керування групи Стилі SmartArt вкладки Конструктор.
12. Розмістіть об’єкт у центрі сторінки, скориставшися кнопкою Положення групи Впорядкування вкладки Формат.
13. Збережіть документ у вашій папці з іменем вправа 4.6.3.docx.
Найважливіше в цьому пункті
У текстовий документ можна вставляти графічні зображення таких видів: з графічного файлу, з колекції Microsoft ClipArt, фігури, об’єктиSmartArt. Для цього використовують елементи керування групи Зображення вкладки Вставлення.
Графічні зображення, вставлені в текстовий документ, мають такі властивості: розмір зображення, спосіб обтікання зображення текстом, колір, товщина та штрих ліній контуру, спосіб розташування на сторінці тощо.
Форматування графічних зображень, вставлених у текстовий документ, виконується з використанням елементів керування тимчасової вкладки Формат, яка автоматично з’являється на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення після вибору малюнка, а об’єктів SmartArt - з використанням елементів керування двох тимчасових вкладок Конструктор і Формат у розділі Знаряддя для рисунків SmartArt.
Організаційна діаграма - це схема, яка відображає взаємне підпорядкування між об’єктами. У текстовому документі її можна створити, використовуючи об’єкт SmartArt (тип Структура).
Дайте відповіді на запитання
1°. Графічні зображення яких типів можна вставляти в текстовий документ?
2°. З яких джерел можна вставити графічні зображення в текстовий документ?
3°. Які властивості мають графічні зображення в текстовому документі?
4*. Як вставити в документ графічне зображення, яке зберігається у файлі на зовнішньому носії?
5*. Як вставити в документ картинку з колекції Microsoft Office?
6°. Які види геометричних фігур можна вставити в текстовий документ?
7*. Як намалювати прямокутник у текстовому документі?
8°. Які типи об’єктів SmartArt ви знаєте?
9*. Як вставити в документ об’єкт SmartArt?
10*. Які операції опрацювання можна здійснювати із зображеннями в текстовому документі? Як вони виконуються?
11*. Які способи обтікання зображення текстом у документі можна встановити? Як це зробити?
12*. Що таке організаційна діаграма і яке її призначення?
Виконайте завдання
1*. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 4.6.1.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.6. Знайдіть у колекції картинок Microsoft Office графічні зображення людини, виберіть одне з них і вставте його в документ. Установіть для рисунка такі значення властивостей:
а) Межі рисунка: колір - червоний, штрих - штрихи, товщина - 2,25 пт;
б) Ефекти рисунка - рельєф тінь;
в) Розмір: висота -11 см;
г) Обтікання текстом - навколо рамки;
д) Яскравість - (-10) %.
Збережіть документ у вашій палці з тим самим іменем. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 4.6.2.docx, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.6. Установіть для всіх малюнків висоту 5 см, обтікання навколо рамки та різні форми рисунків. Розташуйте малюнки відповідно до змісту тексту. Збережіть документ у вашій палці з тим самим іменем.
Створіть новий текстовий документ і вставте в нього свою фотографію. Змініть розміри фотографії пропорційно, встановивши ширину 5 см. Скопіюйте зображення вісім раз. Установіть для них різні стилі оформлення та різні варіанти розташування на сторінці. Збережіть документ у вашій папці у файлі з Іменем завдання 4.6.3.docx.
4*. Створіть у текстовому документі колаж малюнків на тему Сучасні види транспорту, використавши зображення папки Розділ 4\Пункт 4,6\Рисунки. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 4.6.4.docx.
5*. Створіть у текстовому документі фігури за наведеним зразком. Збережіть документ у власній палці у файлі з іменем завдання 4.6.5.docx.
Зразок
6*. Створіть у текстовому документі об’єкт SmartArt за наведеним зразком. Збережіть документ у власній палці у файлі з іменем завдання4.6.6.docx.
Зразок
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8
«Вставлення графічних зображень у текстовий документ»
Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте текстовий документ з файлу зразок.dосх, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.6.
2. Уставте в документ відповідно до змісту одне графічне зображення з колекції Microsoft ClipArt.
3. Уставте в документ відповідно до змісту одне графічне зображення з папки Розділ 4\Пункт 4.6\Рисунки.
4. Розмістіть зображення у відповідних місцях документа з обтіканням навколо рамки, підібравши оптимальні розміри.
5. Уставте в лівому верхньому куті документа логотип за зразком.
6. Зміст останнього абзацу тексту подайте у вигляді об’єкта SmartArt, підібравши відповідний макет.
7. Надрукуйте одну копію документа на аркуші паперу формату А4 книжкової орієнтації.
8. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем практична робота 8.docx.
Зразок

Немає коментарів:

Дописати коментар