пʼятниця, 15 січня 2016 р.

Основні терміни і поняття векторного графічного редактора CorelDRAWCorelDRAW – це інтегративний об’єктно-орієнтований пакет програм для роботи з ілюстративною графікою.


Панель атрибутів – сукупність елементів управління, що відповідають параметрам виділеного  об’єкту і стандартним операціям, які можна виконувати над ним за допомогою вибраного інструменту.

Вузол – точка на площині зображення, яка фіксує положення одного із кінців сегменту. Вузол повністю визначає характер сегменту.

Сегмент – частина лінії, яка з’єднує два сусідніх вузли.

Простий текст розміщується в середині особливого об’єкту – рамки простого тексту або зв’язаного ланцюга таких рамок і дозволяє відображати на рисунках великі текстові матеріали.

Фігурний текст призначений для представлення текстів, відносно невеликих по своєму об’єму (до 32 000 символів), які можуть піддаватись всім видам перетворення зображень, які є в CorelDRAW.

Докери – це додаткові елементи інтерфейсу програми, які відповідають за певні операції, наприклад, докер Свойства.

Дублювання – це процес копіювання об’єкту, яка дещо зміщається по відношенню до оригіналу на певне значення.

Перетікання – перетворення одного об’єкта в інший за заданим алгоритмом і через вказану кількість кроків. Перетікання можна задати між будь-якими двома об’єктами, групами об’єктів і кривими, а також для тексту.

Екструзія використовується для надання ілюзії об’єму плоским фігурам.

Растрові зображення – це зображення, які утворюються при перетворенні векторних зображень в точкові за допомогою команди Битовые изображения – Конвертировать в битовое изображение.

Немає коментарів:

Дописати коментар