четвер, 17 жовтня 2019 р.

Практичне використання текстового редактора
1. Практична робота «Вставка спеціальних символів» (1 Бали)

 1. Завантажити текстовий редактор .
 2. Ввести тексти:
 • Задзвонив , коли на годиннику було. Я якраз писав . Це дзвонив . Він попросив дати почитати . Я йому кажу: «Сідай краще до , встав і працюй з »
 • Ввести наступні формули

 1. Sтрикут. = а×b/2
 2. A2+B2 ≠ C2
 3. Sпослід. = ∑βі
 4. α +β ≥ γ
 5. Sкола = π×R2
 6. 2≤ x ≤ 6
 7. =3,5 ± 0,001
 8. Sin x ≈ 0,866
 9. AB ┴ CD, AB || CD
 10. 2H2 + O2 → 2H2O
 11. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4
 1. Зберегти у власній папці під назвою Спеціальні символи.


2. Практична робота «Оформлення таблиць» (5 балів)
 1. Завантажити текстовий редактор .
 2. Побудувати і заповнити таблицю.

 1. Зберегти у власній папці під назвою Таблиця_2.


Країна
Прізвище письменника
Назва твору
Поезія
Проза

1

Росія
О. С. Пушкін
М. Ю. Лермонтов

2

Франція
А. Дюма
Ж. – Б. Мольєр

3

Україна
Т. Г. Шевченко
Леся Українка

4

Німеччина
Й. В. Гете
Ф. Шиллер
3. Практична робота «Форматування тексту» (2 бали)
 1. Завантажити текстовий редактор.
 2. Увімкнути тільки панелі Стандартна та Форматування.
 3. Задайте параметри сторінки: розмір бумаги А5, ліве та праве поле 2 см, зверху та знизу 1,5 см.
 4. Ввести висловлення видатних людей. Перед набором для кожного із висловлень задати наступні параметри шрифту:
 • Для першого висловлення: шрифт 14, нахилений Impact , колір синій; для прізвища та ініціалів автора – шрифт 14, Сourier, напівжирний, колір темно-синій.
 • Для другого висловлення: шрифт 16, Тahoma, курсив, колір червоний; для прізвища та ініціалів автора : шрифт 16, Сourier, напівжирний , колір темно-червоний;
 • Для третього висловлення: шрифт 12, Тimes New Roman, напівжирний курсив, колір зелений; для прізвища та ініціалів автора : шрифт 12, Verdana, курсив , колір коричнево-зелений;

Для свободных - все высоты достигаемы.
Максим Горький
Главное в жизни человека моего склада заключается в том, что он думает и как думает, а не в том, что он делает или испытывает.
Альберт Эйнштейн
Все науки настолько связаны между собою, что легче изучать их все сразу, нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех прочих.
Рене Декарт
 1. Задати наступні параметри абзацу для набраних висловлень:
 • Для першого висловлення: вирівнювання – по лівому краю, відступи по 1 см., відступ першого рядка – 0,5 см, подвійний міжрядковий інтервал.; для прізвища автора: вирівнювання – по правому краю, відступ справа 1,5 см.
 • Для другого висловлення: вирівнювання – по центру; для прізвища автора: вирівнювання – по лівому краю, відступ зліва 1 см.
 1. Зберегти відредагований текст у папку свою папку під назвою Висловлювання.4. Практична робота «Оформлення титульної сторінки» (4 бали)

 1. Завантажити текстовий редактор 
 2. Задати наступні параметри сторінки: усі поля по 1см., орієнтація – книжна
 3. Встановити рамку і набрати наступну титульну сторінку:

 1. Оформити за власними уподобаннями.
 2. Зберегти у власній папці під назвою Титульна сторінка.


5. Практична робота «Переміщення тексту» (2 бали)

 1. Завантажити текстовий редактор .
 2. Ввести тексти:
1. здоров'я піклується в немає Якщо, вона з наполегливістю в особливою про інших своє . людини

Лихачов. Д. турбот


2. задрімають вітри на ланах.
принесе стороною луна.
Пройдуть зливи,
замовкнуть грози,
Василь Симоненко.
І весняного грому погрози
 1. Завдання1.
Використовуючи спосіб переміщення тексту за допомогою мишки змінити його так, щоб отримати наступне висловлення:
Якщо в людини немає інших турбот, вона з особливою наполегливістю піклується про своє здоров'я.
Д. Ліхачов.
 1. Завдання2.
Використовуючи спосіб переміщення за допомогою кнопок панелі інструментів “Стандартная”, переставити рядки вірша, щоб отримати результат:
Пройдуть зливи,
замовкнуть грози,
задрімають вітри на ланах.
І весняного грому погрози
принесе стороною луна.
Василь Симоненко.
6. Зберегти текст у власній папці під назвою Переміщення.
6. Практична робота «Зображення автофігур». (7 бали)

 1. Завантажити текстовий редактор .
 2. Увімкніть панель інструментів «Рисование»
 3. Увімкніть сітку. ( Рисование – Сетка – Отображать линии сетки на екране)
 4. Зобразіть блок - схему подану нижче:
 1. Вимкніть сітку.
 2. Зберегти текст у власній папці під назвою Блок-схема.

7. Практична робота «Груповання фігур ». (7 балів)

 1. Завантажити текстовий редактор .
 2. Увімкніть панель інструментів «Рисование».
 3. Створіть малюнок 1. Згрупуйте всі об’єкти малюнку.
 2. Зберегти текст у власній папці під назвою Малюнок_групування.
8. Практична робота «Введення тексту» (2 бали)

  1. Завантажити текстовий редактор .
  2. Ввести текст:

Багато операцій текстовий редактор виконує автоматично. Для забез­печення його нормальної роботи при наборі тексту необхідно дотри­муватись таких правил:
 1. робити ОДИН «пропуск» між словами;
 2. розділовий знак не відривати від слова, за яким він стоїть (між ними не повинен стояти «пропуск»);
 3. після кожного розділового знаку ставити «пропуск»;
 4. після відкриваючих дужок або лапок зразу писати;
 5. закриваючі дужки або лапки писати зразу за текстом;
 6. до і після дефісу не ставити «пропуск» (який-небудь);
 7. до і після тире ставити «пропуск» (книга — джерело знань).
 8. примусово не переходити на новий рядок, це робить текстовий ре­дактор автоматично;
 9. слова на склади не розбивати і переноси не робити, це
 10. автоматично зробить текстовий редактор;
 11. не ставити символи «пропуск» між літерами, щоб зробити заго­ловок розтягнутим, для цього є спеціальні засоби;
 12. не робити «пропусками» відступи від лівого краю (вірші, списки тощо), це краще робити іншими засобами текстового редактора;
 13. не робити порожніх рядків між абзацами, для цього є засоби вста­новлення міжабзацних інтервалів;
 14. не починати рядок з «пропуску»;
 15. не нумерувати списки, це зробить текстовий редактор;
 16. не нумерувати сторінки, це зробить текстовий редактор.
Для переходу на початок першого рядка нового абзацу натискати клавішу Enter.
3. Зберегти текст у власній папці під назвою Правила.

9. Практична робота «Побудова таблиць» (2 бали)

  1. Завантажити текстовий редактор .
  2. Ввести таблиці:
1. Вставити таблицю
Наші нові ціни
Наші товари
ВАЗ-2101
ВАЗ-2105
ВАЗ-2109
Сьогодні
8200
8800
9800
Завтра
7800
8200
8990
2. Намалювати таблицю
Прізвище
Сьогодні
Завтра
Петров


Іванов


Васечкін

Шанси претендентів
Заповніть таблицю і побудуйте діаграму
3. Перетворити текст на таблицю
Прізвище, Ім’я, Місто, Адреса, Телефон
Гнатик, Богдан, Львів, наукова 66/22, 6463455
Фаст, Сашко, Львів, Джерельна 23/78
Снігур, Ігор, Нью-Йорк, Бродвей 34567, 88667744
Підібрати назву до таблиці.
3. Зберегти таблиці у власній папці під назвою Таблиця_1.

Немає коментарів:

Дописати коментар