четвер, 10 травня 2018 р.

Робота над індивідуальним проектом


Тема 1. «Інформаційні товари та послуги» (слайдів 15)
Проблемне питання: Який рівень інформаційних послуг у вашому місті (районі, селищі)?
Мета дослідження: Проаналізувати структуру інформаційних послуг та динаміку їх змін; виявити, які інформаційні послуги й у якому обсязі можна отримати у вашому мікрорайоні; проаналізувати структуру ринку інформаційних продуктів і послуг та динаміку змін на ньому; виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси й оцінити можливості задоволення навчальних потреб учнів.

Тема 2. «Спільна діяльність в мережі Інтернет» (слайдів 15)
Проблемне питання: Як можна організувати спільну діяльність в мережі Інтернет?
Мета дослідження: Виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси; проаналізувати їх структуру та динаміку змін; з’ясувати можливості та потреби учнів у використанні соціальних сервісів Веб 2.0; сформувати рекомендації щодо ефективного використання Інтернету для спілкування та спільної творчої роботи, генерації ідей, обговорення плану їх реалізації й отримання результатів.

Тема 3. «Інформаційна безпека особистості» (слайд 15)
Проблемне питання: Як забезпечити інформаційну безпеку та дотримання авторських прав?
Мета дослідження: З’ясувати, кому та від кого слід захищатися під час організації та проведення інформаційної діяльності, зокрема, в мережі Інтернет; як забезпечити власну інформаційну безпеку; визначити способи захисту авторських прав в Інтернеті, правила коректного поводження з авторськими правами інших; відшукати ресурси, які краще використовувати в навчальних дослідження, щоб не порушити авторських прав.

Тема 4. «Бізнес-план: планування успіху» (слайд 16)
Проблемне питання: Учні та бізнес – це реальність?
Мета дослідження: Ознайомитися із правилами складання бізнес-планів, дізнатись, які фонди й організації проводять конкурси на кращий бізнес-план серед молоді; проаналізувати потреби вашого регіону (міста, селища), створити власний бізнес-план та написати аргументованого листа до зацікавлених осіб з проханням прийняти його до розгляду й дозволити презентувати власні ідеї.

Тема 5. «У здоровому тілі здоровий дух» (слайд 17)
Проблемне питання: Як впливає здоровий спосіб життя на успішність людини?
Мета дослідження: Дослідити історії успішних людей різних професій та визначити критерії успішності; оцінити роль здорового способу життя як фактору успіху людини в соціальній, професійній сфері та сімейному житті; обговорити способи організації здорового способу життя та сформулювати рекомендації «10 правил життєвого успіху».

Тема 6. «Добро починається з тебе» (слайд 18)
Проблемне питання: Що я можу зробити для покращення життя вже сьогодні?
Мета дослідження: Дослідити проблеми вашого регіону: соціальні, екологічні, культурні; визначити шляхи їх вирішення силами учнів вашого класу, школи, громади; спланувати та провести соціальну акцію: благодійний концерт чи ярмарок, екологічний рейд, фестиваль соціальної реклами тощо.

Тема 7. «Електронне урядування у школі» (слайдів 15)
Проблемне питання: Як інформаційні технології можуть зробити життя шкільної громади кращим?
Мета дослідження: Дослідити, які інформаційні ресурси потрібні для організації самоврядування у школі: для збору та передавання відомостей між учнями школи, отримання зворотного зв’язку про ідеї, які обговорюються, розробки кошторису колективних справ тощо; визначити форму подання ресурсів, спосіб отримання та передавання даних; обговорити, який вплив матимуть запропоновані ресурси на мобільність, успішність, формування лідерських якостей учнів, досягнення кращих результатів у навчанні та організації дозвілля; спланувати та провести представлення системи електронного урядування.

Тема 8. «Наш розумний дім» (слайдів 15)
Проблемне питання: Як допомогти моїй родині ефективно планувати та вести домашнє господарство?
Мета дослідження: Дослідити витрати сімейного бюджету та ведення домашнього господарства; розробити інформаційну систему підтримки обліку, планування, розподілу, прогнозування сімейного бюджету; визначити джерела економії коштів та розрахувати їх; сформулювати рекомендації щодо ефективного ведення домашнього господарства й запропонувати інструменти для автоматизації підрахунків, презентувати їх громадській раді чи батьківському комітету для використання в родинах однокласників.

Немає коментарів:

Дописати коментар