середа, 15 березня 2017 р.

Контрольна робота з теми: «Комп’ютерна графіка»

Варіант 1
Варіант 2
1. Які види комп’ютерної графіки ви знаєте?
1. Яким чином вводять текст у рисунок в растровому редакторі Paint? Як можна його редагувати після збереження?
2. Як можна змінити розміри друкованого листа?
2. Як можна змінити розміри рисунка?
3. З якою метою під час роботи в редакторі використовують клавіші Shift і Ctrl?
3. Як створити за допомогою Текстовий редактор Word векторне зображення, щоб можна було, корегувати вузли та криві?
4. Що таке графічний формат? Які графічні формати вам відомі?
4. Назвіть типи графічних редакторів.
5. Векторне зображення складається
5. Глибина кольору – це
6. Роздільна здатність принтера
6. Назвіть відомі вам растрові графічні редактори.
7. Назвіть відомі вам векторні графічні редактори.
7. Що робити, щоб при малюванні еліпса отримати коло? Як намалювати пряму лінію інструментом олівець
8. Як задати основний колір палітри в Paint?
8. Як називається лінія, яка може мати до двох дуг кривизни?
9. Які основні інструменти має панель інструментів Paint?
9. Як задати колір фону в Paint? 
10. Назвіть характеристики растрового зображення
10. Інструменти малювання векторного графічного редактора.
11. Переваги та недоліки векторної графіки
11. Переваги та недоліки растрової графіки
12. Чим відрізняються тексти, створені Paint і програмою Блокнот?
12. Як зберегти фрагмент малюнка у файл?

Немає коментарів:

Дописати коментар