середа, 14 грудня 2016 р.

Контрольна робота з теми: «Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування»


1. Що  таке  алгоритм?  Що  таке  система  команд  виконавця  алгоритму? У чому полягає формальність виконання алгоритму виконавцем?
2. Що таке комп'ютерна програма?
3. Яку мову програмування ви вивчали в попередніх класах? Пригадайте кілька команд цієї мови програмування.
4. Які дані, що опрацьовує програма, називають вхідними, проміжними, вихідними?
5. Які властивості кнопки ви знаєте? Як змінити значення її властивостей до початку виконання проекту і під час його виконання?
6. Які події можуть відбуватися з кнопкою? У чому полягає кожна з них?
7. Які відмінності властивостей кнопки і форми ви знаєте?
8. Чим відрізняється властивість Color для напису і для кнопки?
9. Як можна змінити текст у написі?
10. Як розмістити напис на формі?
11. Які події можуть відбуватися з формою (вікном)? У чому полягає кожна з них?
12. Що таке обробник події? Як його створити? Як його виконати?
13. Як розмістити кнопку на формі?
14. Які ви знаєте властивості кнопки?
15. Що визначають значення відомих вам властивостей кнопки?
16. Яке призначення програми-компілятора і які етапи її виконання?
17. Що таке форма? Назвіть кілька її властивостей.
18. Який зв'язок між подіями Click і OnClick?
19. Як відкрити проект у середовищі Lazarus? Як зберегти проект?
20. Що називають операторними дужками? Для чого вони використовуються?
21. Що називають обробником події? Як пов'язати з подією її обробник?
22. Що називають програмою компілятор?
23. Яка мова програмування використовується в середовищі Lazarus?
24. Які основні складові середовища Lazarus і яке їх призначення?

Закачати роздатковий матеріал