понеділок, 24 жовтня 2016 р.

Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи.


Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи.

Цілі:
·        навчальна: сформувати свідомі знання з даної теми, закріпити правила поведінки в школі, навчити визначати складові вікна та об’єкти Windows;
·        розвивальна: розвивати мислительні процеси дітей та моторику рук, сприяти всебічному розвитку;
·        виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.
Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань
Повторення раніше вивченого матеріалу
1. Щотакекомп'ютернапрограма?
2. Щотаке файл, папка, пристрійзбереженняданих? Як вони позначаються?
3. Назвітьосновніоб’єктивікнапрограми та їхпризначення.
Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Учитель. Сьогодні ми буде говорити про те середовище в якому ми власне працюємо.
IV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь учителя (з демонструванням презентації на екрані)
Операційна система керуєроботоюкомп’ютера. Без операційноїсистеми робота сучасногокомп’ютеранеможлива.
Операційнісистемипризначені для керуванняроботоюпристроївкомп’ютера, організаціїобмінуданимиміжкористувачем і комп’ютером, забезпеченняобмінуданимиміжпристроямикомп’ютера, зберіганняданих на носіяхданих, забезпеченнявиконанняіншихпрограм, узгодженняодночасноїроботирізнихпрограм.
Інтерфейсопераційноїсистеми - ценабірзасобів, використовуючиякікористувачможеподаватикомандиопераційнійсистемі та отримуватиповідомлення про хідабо результат виконанняподаноїкоманди.
В ОС з графічнимінтерфейсомобмінданимиміжкористувачем і комп’ютеромреалізується з використаннямвікон, значків, меню та вказівника.
Основнимиоб’єктамиопераційноїсистеми ХР є: вікна,
пристроїзбереженняданих, папки, файли, ярлики.
Ярлик - цепосилання на іншийоб’єктопераційноїсистеми.
В ОС ІіУішктв ХР є так звані спеціальні папки: Мої документи, Мій комп’ютер, Мережне оточення, Кошик.
V. Фізкультхвилинка
VІ. Усвідомлення набутих знань
VII. Формування вмінь та навичок
Практичне завдання
1. Відкрийтеконтекстне меню об’єкта «Мійкомп’ютер» використовуючийого значок на Робочомустоліабо в Головному меню.
2. Перегляньте список команд контекстного меню об’єктаМійкомп’ютер.
3. Виберіть команду Властивості та у вікні, щовідкрилося, на вкладціЗагальні, визначтеназвуопераційноїсистемикомп’ютера та ім’якористувачакомп’ютера.
4. ЗакрийтевікноВластивості.
5. Двічіклацніть на об’єктіМійкомп’ютер. Визначте, яка програмазапустилася.
6. Визначте, скільки і якихпристроївзбереженняданихпід’єднано до комп’ютера.
7. ЗакрийтевікноМійкомп’ютер.
8. Відкрийтеконтекстне меню об’єктаКошик, використовуючийого значок на Робочомустолі.
9. Виберіть команду Відкрити.
10. Як називаєтьсявікно, щовідкрилося? Чи є об’єкти в Робочійобластівікна? Якщо є, то які?
11. Закрийтевікнопрограми.
Релаксація
Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору
VIII. Підбиття підсумків уроку
1. Для чогопризначенаопераційна система?
2. Щотакеінтерфейсопераційноїсистеми?
3. Щоозначаєабревіатура WIMP? Для чоговикористовуєтьсятехнологія WIMP в ОС Windows ХР?
4. З якимиосновнимиоб’єктамипрацюєопераційна система Windows ХР?
5. Щотакеярлик? Для чоговінпризначений?
ІХ. Домашнє завдання