понеділок, 10 жовтня 2016 р.

Шаблони документів і робота з ними. Практична роботи № 2 «Використання стилів і шаблонів документам


Урок №9. Шаблони документів і робота з ними. Практична роботи № 2 «Використання стилів і шаблонів документам


Урок №9
Тема. Шаблони документів і робота з ними. Практична роботи № 2 » Використання стилів і шаблонів документам
Мета: ввести поняття: шаблон документа; Майстер створення; навчити використовувати:   шаблони документів;   Майстер створення документів; формувати вміння;   створювати документ на основі шаблонів:  здійснювати пошук інформації, її аналізів та оцінювання; використовувати набуті знання на практиці; розвивати навички і вміння роботи з системами обробки текстів; виховувати інтерес до предмету
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь і на­вичок.


Хід уроку
I, Організаційний етап
IIПеревірка домашнього завдання
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Вам уже відомо, що стилі це набір команд форматування символів, абзаців або структурних                 елементів документу.
Кожний документ Microsoft Word заснований ля шаблоні. Шаблон  визначає основну і       структуру документа і містить інформацію про різноманітніПараметри:        елементи автотексту, шрифти, призначені сполучення клавіш, макроси, меню, параметри сторінки, форматування і стилі.
За умовчанням активним с шаблон документа Normal.dotякий містить набір символів та стилів, які застосовують в кожному новому документі.
Отже, для того щоб під чає створення документи не повторюва­ти кожного разу однакових дій          зі створювання і змінювання стилів параметрів сторінки, колонтитулів тощо, можна шаблонами документів.
IV. Повідомлення теми і мети уроку
V. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
1. Самостійна робота учнів з довідковою системою Microsoft Word
Здійсніть пошук    ключових понять: шаблонМайстер створення.
Узагальнення знайденого матеріалу знайденого матеріалу.
2. Шаблони
Шаблон     — це свого роду форма якій відповідають створювані текстові документи. Як уже зазначалося, завдяки не треба кожного разу витрачати час на встановлення полів, інтервалів, орієнтації і формату паперу тощо.  
Існує два основних види шаблонів — загальні шаблони і шаблони документів. Загальні шаблони, у тому числі шаблон Normal.dot, містять настроювання, доступні для всіх документів. Шаблони документів, наприклад шаблони записок чи   факсів у діалоговому вікні Створення документа, містять настроювання, доступні тільки для документів, заснованих на цьому шаблоні. Так, під час створення записки на основіШаблону записок можуть використо­вуватися як настроювання шаблону записок, так і настроювання загальних шаблонів. У редакторі Word є набір шаблонів докумен­тів, а також можна створювати шаблони самостійно.
Отже, можна виділити різні шаблони для різних документів:
•   для нових документів (Normal):
•   для конкретних випадків (Загальні, Листи і факси, Звіти, Публікації);
•   власні шаблони.

2. Використання Майстра створення документів
Ø Майстер створення документів — це внутрішня програма, яка ставить запи­тання, а потім використовує отримані від­повіді для створення певного документа.
Розглянемо приклад створення листа за допомогою Майстра листів.
1.  У меню Файл потрібно вибрати коман­ду Створити.
2. В області завдань Створення документа, у групі Шаблони потрібно вибра­ти посилання На моєму комп'ютері.
3. Далі необхідно активізувати вкладку Листи и факси, запус­ти Майстер листів:
4. У відповідних вікнах Майстра листів є можливість вибрати Параметримайбутнього листа — формат листа, реквізити одержувача та відправника тощо.
5. Щоб пропустити будь-який крок, можна перейти до конкретної вкладки, вибравши одну із закладок. Внесені в шаблон зміни не впливають на вміст існуючих документів, заснованих на ньому шаблоні. Змінені стилі оновлюються під час відкриття існуючих документів, якщо тільки встановлений прапорець Автоматично обновляти стилі. Щоб установити цей прапорець, перед відкриттям існуючих документів виберіть у меню   Сервіс команду Шаблони і надбудови.
Виконання комплексу вправ для зняття м'язового напружен­ня. (Варіант 1)

VІ. Засвоєння нових знань
1. Фронтальне опитування.  
1. Що такс шаблон ?
2. Для чого він використовується?
3. Як відкрити шаблон Normal для нових документів?
4. Як відредагувати шаблон Normal для нових документів?
5. Як створити документ на основі шаблону?
6. Яке розширення імені файлу шаблону документа?

VІIФормування практичних умінь і навичок
Виконання практичної роботи .№ 2 «Використання стилів і шаблонів документів»
Інструктаж із техніки безпеки.
Виконання комплексу вправ  для зняття зорової втоми (через 10 хвилин після початку роботи). (Варіант 1)
Інструктивна картка
1. Завантажте текстовий процесор Microsoft Word.
2. Створіть звіт на основі шаблону Сучасний звіт із вкладки Звіти (з розділуНа моєму комп'ютері в області завдань).
3. Опрацюйте пояснення, які містяться в щойно створених доку­ментах.
4. Збережіть документ у власній папці під назвою  Звіт_ Прізвище.doc.
5. Створіть зміст документа.
6. Створіть новий документ.
7. Створіть конверт на основі шаблону із вкладки Листи и факси за допомогоюМайстра конвертів (з розділу На моєму комп’ютері в області завдань).
8. Збережіть документ у власній папці під назвою Прізвище_конверт.doc.
9. Аналогічно створіть ще один документ на основі довільного шаблону в області завдань).
10. Збережіть документ у власній папці, під назвою Прізвище_Документ.doc
11. Створені документи відредагуйте та продемонструйте вчителеві. (Як варіант — віддрукуйте).

VІІI. Підбиття підсумків уроку
Оцінювання робіт учні. Оголошення оцінок.

ІХ. Домашнє завдання

Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручники.