вівторок, 20 вересня 2016 р.

Практична робота № 1. «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли»


Тема: Практична робота № 1. «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли»


Мета:
          Навчальна. Формуватинавичкиелектронноголистування з використанням веб-інтерфейсом;
          Розвиваюча. Розвивати в учнівлогічне та творчемислення, науковий  світогляд, пам’ять, самостійність;
          Виховна. Сприятивихованню в учнівінформаційноїкультури, виховуватистаранність.
Тип уроку: Комбінований урок.
План:
1.     Організаційний момент.
2.     Актуалізаціяопорнихзнань.
3.     Практична робота № 1. «Електроннелистування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладеніфайли»
4.     Повторення та узагальненняметеріалу з Теми 1 "Електроннапошта".
5.     Домашнєзавдання.
Хід уроку:
1. Організаційний момент.
  • Привітання.
  • Відмічаннявідсутніх.
  • Перевіркаготовностіучнівдо уроку
2. Актуалізаціяопорнихзнань.
1. Для чогопризначеноадресну книгу? Як переглянутиїївміст?
2. Як додатидані з адресної книги до листа, щостворюється?
3. Як додатиновіконтакти до адресної книги?
4. Для чогопризначено список розсилання? Як йогостворити?
5. Як включитиданіконтактів з адресної книги до групиконтактів?
6. Як надіслати листа групіконтактів?
7. Якими способами можнанадіслати листа з однаковимумістомкільком адресатам? Якіперевагинадаєвикористаннясписківрозсиланняпорівнянозізвичайнимнадсиланнямлистів?
8. Як створити папку для впорядкуваннялистів у електроннійпоштовійскриньці?
9. Як перемістити листа з однієї папки в іншу?
10. Як видалити листа з електронноїпоштовоїскриньки?
11. Якіопераціїможнавиконувати над листами, щопотрапили до папки видалені?
3. Практична робота № 1. «Електроннелистування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладеніфайли»4. Повторення та узагальненняметеріалу з Теми 1 "Електроннапошта".
1. Щотакеелектроннапошта?
2. З чогоскладається адреса електронноїпошти?
3. Якіможнапроводитиоперації з електронними листами?
4. Етикетелектронноголистування.
5. Якііснують правила безпечноголистування?
6. Як надіслати листа групіконтактів?
7. Щотакеадресна книга?
8. Щотаке список розсилання?
5. Домашнєзавдання.

 Розділ 1 - повторити