вівторок, 2 лютого 2016 р.

Конспект уроку з інформатики. Створення, форматування і редагування текстів. Фігурний текст в CorelDRAW

Тема:   Створення, форматування і редагування текстів. Фігурний текст

Мета: Ознайомити учнів з інструментами введення фігурного тексту. Розглянути призначення основних тараметрів панелі властивостей тексту. Навчити учнів працювати з фігурним текстом в графічному редакторі CorelDRAW.
Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.
Хід уроку
Створення блоку фігурного тексту. Призначений для представлення текстів, відносно невеликих по своєму обєму (до 32000 символів), які можуть піддаватись всім видам перетворення зображень, які є в CorelDRAW10. Об’єкти, які відносяться до цього класу називаються блоками фігурного тексту.

Фігурний текст в CorelDRAW10, будується за допомогою одного інструменту Текст. Після вибору цього інструменту панель атрибутів приймає вид, представлений на рис.

Для того, щоб прискорити процес вводу, можна скористатись вікном, яке з’являється після натискання кнопки режиму вводу і редагування на панелі атрибутів (Рис.1.).
Форматування тексту. Розкриває діалогове вікно, яке дає доступ користувачу до всіх засобів форматування фігурного тексту.
Імпорт. Ця кнопка розкриває вікно, де можна вибрати текстовий документ, вміст якого після завершення імпортування буде вставлено в місце розміщення курсору в наявний до цього моменту текст блоку фігурного тексту.
Опції. Натискання цієї кнопки розкриває контекстне меню, яке дає доступ до допоміжних інструментів роботи з текстом. Команда Выбрать все виділяє весь текст блоку. Друга група команд дозволяє виправляти помилки вибору регістру символів при вводі, здійснювати контекстний пошук і заміну частин тексту. Третя група команд розкриває діалогові вікна перевірки орфографії, перевірки граматики і тезауруса. Четверта група складається з двох команд, які керують відображенням у верхній частині вікна редагованого списку вибору гарнітур і кнопок форматування.


Рис.1. Діалогове вікно Редагування тексту.

Можна робити копію  певного тексту, вибравши інструмент Вибір і виділивши ним блок фігурного тексту і перемістіть його на вільне місце сторінки. Перед тим як відпустити, натисніть правою кнопкою мишки.
Для того, щоб заблокувати текст, натисніть правою кнопкою мишки (коли вона прийме вигляд перехресної стрілки) і заблокуйте його, вибравши відповідну команду (Заблокировать объект) в контекстному меню, яке при цьому відкриється. 
ІІІ Підсумок уроку.
Назвіть основні основні способи створення фігурного тексту?
Які інструменти в Corel DRAW дозволяють працювати з текстом?
Як імпортувати текст?
IV Домашнє завдання.
Опрацювати констпект.