вівторок, 2 лютого 2016 р.

Конспект уроку з інформатики. Простий текст в CorelDRAW

Тема:   Простий текст в CorelDRAW.

Мета: Ознайомити учнів з інструментами введення простого тексту. Розглянути призначення основних тараметрів панелі властивостей тексту. Навчити учнів працювати з звичайним текстом в графічному редакторі CorelDRAW.
Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.
ХІД УРОКУ
В CorelDRAW простий текст розміщується в середині особливого об’єкту – рамки простого тексту або зв’язаного ланцюга таких рамок і дозволяє відображати на рисунках великі текстові матеріали. Рамки можуть поєднуватись в ланцюги за допомогою зв’язків, утворюючи складний об’єкт – ланцюг рамок простого тексту, окремі елементи якого можуть розміщуватись навіть на різних сторінках документу CorelDRAW.

Простий текст створюється за допомогою того ж інструменту, що й фігурний – інструменту (Текст), але його потрібно вводити в спеціальну рамку, виділену цим інструментом, а для фігурного тексту такої рамки не потрібно. При вводі значного об’єму тексту зручно користуватись діалоговим вікном (Редактирование текста ), розкривши його після натискання відповідної кнопки панелі атрибутів.
Якщо текст, що міститься в рамці не поміщається, то індикатор,  який розміщений в середині нижньої границі рамки приймає вигляд стрілки напрямленої вниз. Після натискання мишкою на цьому індикаторі вказівник інструменту приймає форму листа з текстом. Для того, щоб добавити в ланцюг нову рамку, залишається тільки перемістити вказівник по її діагоналі. Рамки, які входять до складу одного ланцюга сполучаються кольоровими стрілками, які відображаються тільки на екрані.
Якщо необхідно, щоб наступна рамка в ланцюгу мала форму відмінну від прямокутника, слід спочатку побудувати замкнуту криволінійну фігуру бажаної форми, а потім “зарядити” вказівник інструменту текстом, клацнувши на нижньому індикаторі останнього ланцюга. Тепер при переміщенні вказівника в середину замкнутої криволінійної фігури він набуде форми широкої стрілки напрямленої вправо. Після натискання об’єкту таким вказівником створюється рамка, яка співпадає з об’єктом по формі, - текст поміщається в середину фігури.
Обтікання текстом. Обтікання простим текстом називається режим, при якому текст, що розміщається в рамках, розміщаєтья з врахуванням не тільки цих рамок, але і з врахуванням форми об’єктів, які перекриваються з рамками ланцюга. Цей атрибут може бути встановлений за допомогою меню зв’язаного з кнопкою (Завернуть абзац текста ). Всі режими обтікання діляться на дві групи: по контуру об'єкту (в якості межі області, в якій текст не розміщується, виступає межа об’єкта довільної конфігурації) і по рамці виділення (в якості межі області, в якій текст не розміщується, виступає габаритний прямокутник об’єкту, який співпадає по розміру з його рамкою виділення).
Атрибути простого тексту. На вкладках діалогового вікна  (Форматирование текста ) з’являються такі елементи управління:
“Характеристики, абзац, табуляция, столбцы, эффекты за допомогою яких можна форматувати текст.
ІІІ Підсумок уроку.
1.     Назвіть основні інструменти панелі властивостей для роботи з текстом?
2.     Як набрати текст в рамці?
3.     Як створити перетікання тексту від однієї до другої рамки?
IV Домашнє завдання.

1.     Опрацювати констпект.