пʼятниця, 5 лютого 2016 р.

Урок CorelDRAW № 6. Простий текст

Лекція № 6. Простий текст.


В CorelDRAW простий текст розміщується в середині особливого об’єкту – рамки простого тексту або зв’язаного ланцюга таких рамок і дозволяє відображати на рисунках великі текстові матеріали. Рамки можуть поєднуватись в ланцюги за допомогою зв’язків, утворюючи складний об’єкт – ланцюг рамок простого тексту, окремі елементи якого можуть розміщуватись навіть на різних сторінках документу CorelDRAW.
Простий текст створюється за допомогою того ж інструменту, що й фігурний – інструменту (Текст), але його потрібно вводити в спеціальну рамку, виділену цим інструментом, а для фігурного тексту такої рамки не потрібно. При вводі значного об’єму тексту зручно користуватись діалоговим вікном, розкривши його після натискання відповідної кнопки панелі атрибутів.

Редактирование текста - 
Якщо текст, що міститься в рамці не поміщається, то індикатор,  який розміщений в середині нижньої границі рамки приймає вигляд стрілки напрямленої вниз. Після натискання мишкою на цьому індикаторі вказівник інструменту приймає форму листа з текстом. Для того, щоб добавити в ланцюг нову рамку, залишається тільки перемістити вказівник по її діагоналі. Рамки, які входять до складу одного ланцюга сполучаються кольоровими стрілками, які відображаються тільки на екрані.
Якщо необхідно, щоб наступна рамка в ланцюгу мала форму відмінну від прямокутника, слід спочатку побудувати замкнуту криволінійну фігуру бажаної форми, а потім “зарядити” вказівник інструменту текстом, клацнувши на нижньому індикаторі останнього ланцюга. Тепер при переміщенні вказівника в середину замкнутої криволінійної фігури він набуде форми широкої стрілки напрямленої вправо. Після натискання об’єкту таким вказівником створюється рамка, яка співпадає з об’єктом по формі, - текст поміщається в середину фігури.
Обтікання текстом. Обтікання простим текстом називається режим, при якому текст, що розміщається в рамках, розміщаєтья з врахуванням не тільки цих рамок, але і з врахуванням форми об’єктів, які перекриваються з рамками ланцюга. Цей атрибут може бути встановлений за допомогою меню зв’язаного з кнопкою.
 Завернуть абзац тексту - 
Всі режими обтікання діляться на дві групи: по контуру об'єкту (в якості межі області, в якій текст не розміщується, виступає межа об’єкта довільної конфігурації) і по рамці виділення (в якості межі області, в якій текст не розміщується, виступає габаритний прямокутник об’єкту, який співпадає по розміру з його рамкою виділення).

Форматирование текста - 

Атрибути простого тексту. На вкладках діалогового вікна   з’являються такі елементи управління:
Характеристики, абзац, табуляция, столбцы, эффекты за допомогою яких можна форматувати текст.

Практична робота № 6. Простий текст.
1. Відкрийте програму CorelDRAW через ярлик на робочому столі.
2. На панелі атрибутів виберіть (Уровень увеличения 400%).
3. Виберіть інструмент (Текст), побудуйте у верхній частині сторінки блок простого тексту довільних розмірів і перейдіть в діалогове вікно
  (Редагування тексту), натиснувши відповідну кнопку панелі атрибутів. 
4. Виберіть в списку гарнітур Arial, і введіть текст: ”За  п’ятдесят років свого існування обчислювальна техніка зробила такий могутній стрибок в технічному прогресі, з яким важко порівняти будь яку іншу технічну галузь”.
5. Текст, який не поміщається в рамці виділення тексту, помістіть в іншу рамку (натиснувши на стрілочку, що знаходиться в нижній частині рамки).
В першій рамці виділення тексту  намалюйте еліпс (вибравши відповідний інструмент) і зробіть обтікання по контуру об’єкту в розділі Контур: а – обтікання зліва, б – обтікання справа, розтягнути текст, в другій рамці намалюйте еліпс, щоб він перетинався з рамкою виділення тексту і зробіть всі можливі варіанти обтікання в розділі Квадрат.

7. Побудуйте окремо ще один блок простого тексту і напишіть в ньому своє прізвище, ім’я, по-батькові та вкажіть свою адресу.
8.     Встановіть шрифт Times New Roman, підкресліть текст однією тонкою лінією і вирівняйте його по центру. (Кнопка Форматировать текст)
9. На вкадці (Эффекты) виберіть у випадаючому списку (Тип эффекта) Маркировка, а в списку Символ – білий квадрат.
10. Виділіть текст  і розмістіть його у два стовпці.  (Форматировать текст-Столбцы).
 Збережіть цей документ під назвою Текст у папку 11. CorelDRAW.

Додаткове завдання.
1.     Створіть рекламне оголошення про комп’ютерний ігровий клуб.
2.     Використайте при цьому ефект подвійної тіні:
а) Відмітити створити копію (клавіша “+”) і помістити її позаду основного тексту “Ctrl+Pg Down”
б) При натиснутій клавіші Shift збільшити. текст залити таким кольором щоб створилася імітація тіні.
в) Використовуючи меню “Преобразование” вкладку “Масштабировать и отразить” скопіювати другий текст із збільшенням розмірів в 1,01 рази. Помістити створений текст за основним ( Ctrl + Pg Down). Зафарбувати текст в інший колір.