пʼятниця, 5 лютого 2016 р.

Урок CorelDRAW № 5. Лінії. Побудова прямих і кривих ліній

Лекція 5. Лінії. Побудова прямих і кривих ліній

В основі прийнятої в CorelDRAW моделі ліній лежать два поняття: вузел і сегмент. Вузлом називається точка на площині зображення, яка фіксує положення одного із кінців сегменту. Сегментом називається частина лінії, яка з’єднує два сусідніх (смежных) вузли. Всі операції з лініями представляють собою операції з вузлами і сегментами. Вузел повністю визначає характер сегменту, тому для незамкнутої лінії важливо знати, який із двух її крайніх вузлів являється початковим, а для замкнутої – напрямок лінії (по часовій стрілці або проти неї).
 Розрізняють три типи вузлів: початковий, прямолінійний і криволінійний.
Крайнім вузлом називається вузел лінії, сусідній тільки з одним її сегментом. Вузел лінії, який не має передуючого собі сегменту, називається початковим. Лінія, яка має початковий вузел, називається незамкнутою, а лінія, в якої відсутні крайні вузли – замкнутою.

Є слідуючі інструменти, які дозволяють будувати лінії різних типів:

Інструмент “Вільна рука” перетворює траєкторію переміщення мишки в криву. При цьому вузли і сегменти лінії формуються автоматично у відповідності з параметрами настройки інструменту.
Натиснувши кнопку миші і, перетягаючи вказівник, інструменту Вільна рука можна побудувати бажану замкнуту криву. В момент наближення вказівника миші до точки, в якій починалась побудова кривої, вказівник інструменту змінить свою форму. Якщо відпустити кнопку в цей момент, буде побудована замкнути крива, якщо раніше – не замкнута. (Якщо в процесі  побудови кривої лінія “поїхала не туди”, не відпускаючи кнопку мишки, натисніть клавішу SHIFT. Після цього, перетягати мишку в зворотньому напрямку.)
Якщо будувати ділянку замкнутої кривої, але перед її побудовою і після її завершення натискати клавішу TAB, то отримуються прямолінійний сегмент. Щоб автоматично замкнути криву використовують на панелі свойств.           
Працюючи з інструментом Крива Без’є, користувач задає розміщення вузлів майбутньої кривої і отримує можливість уже в процесі побудови впливати на положення направляючих точок в кожному з них.
Щоб побудувати пряму лінію вибираємо інструмент Без’є ставимо курсор з лівого краю сторінки і натискаємо 1 раз ЛКМ (ліва кнопка миші). З‘являється маленький чорний квадрат, який відмічає початок контуру – це перший вузел. Перемістіть курсор по діагоналі вправо, не натискаючи при цьому мишки. Клацніть мишкою, виникає другий вузел, який з‘єднаний з першим. Далі можна побудувати аналогічно зигзаг.
Щоб побудувати криву лінію інструментом Без’є натискають ЛКМ не відпускаючи мишку поміщають її по діагоналі вправо (мал.а). Відпускаємо мишку і переміщають курсор по діагоналі вниз. Натискаємо ЛКМ і невідпускаючи її перетягуємо мишку по горизонталі вправо (мал. б). Щоб намалювати хвилю продовжують побудову аналогічно далі.

Практична робота № 5. Лінії.
1.     Відкрийте програму CorelDRAW з ярлика на робочому столі.
2. Побудуйте інструментом Вільна рука замкнуту і незамкнуту криву.
 Перетворіть незамкнуту криву в замкнуту використовуючи піктограму
3.     Зробіть товщину замкнутої кривої рівною 2мм, а незамкнутої – 3мм.
4.     Поверніть замкнуту криву на 450, а незамкнуту – 750.
5.     Вставте новий документ CorelDRAW
Інструментом Вільна рука побудуйте таку ламану лінію і трикутник. (Натискання мишкою в місцях розміщення вузлів ломаної і ці повинні бути подвійними).

6.     Добавте нову сторінку в відкритий документ CorelDRAW.
7.     Намалюйте хвильки, використовуючи інструмент Без‘є.
8. Використовуючи інструмент Без‘є намалюйте трикутник і одну сторону перетворіть в криву, використовуючи інструмент Форма.
9. Інструментом Без‘є намалюйте прапорець для редагування можете використовувати інструмент Форма.
10.  Виділіть і накладіть на хвильку намальований кораблик. 

Додаткове завдання.
  • Намалюйте їжачка за поданим вижче зразком.
  • Доповніть їжачка грибочками. (можна використати намальовані – додаткове завдання до уроку № 3).