середа, 3 лютого 2016 р.

Урок CorelDRAW № 2. Інструмент еліпс. Інструмент полігон. Найпростіші заливки.


Урок № 2. Інструмент еліпс. Інструмент полігон. Найпростіші заливки.

- інструмент Указатель. Дозволяє вибирати об’єкти для їх подальшого редагування.
- інструмент Форма. Дозволяє редагувати форму об’єктів.
- інструмент Прямоугольник. Дозволяє будувати прямокутники довільних розмірів.
- інструмент Еллипс. Дозволяє будувати еліпси.
Еліпси. Еліпс можна побудувати, вибравши на панелі інструментів відповідну кнопку 
 Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, можна побудувати не еліпс, а правильне коло, а клавіша Shift дає змогу побудувати еліпс від центру. При натиснутих одночасно обох клавіш буде будуватись коло від центру.
Панель атрибутів для об’єкту класу еліпс має такий вид:
Начало и  конец дуги. В цих двох випадках містяться значення направляючих кутів радіусів, які з’єднують центр сектору або дуги відповідно з початковою і кінцевою точкою дуги.
Направление дуги. Ця кнопка дозволяє вибирати, яка із двух дуг, які утворились в результаті розбиття еліпса на дві частини, буде побудована – яка йде по часовій або проти часової стрілки від початкового радіуса до кінцевого.
Коефіцієнти масштабування. В цих двох полях містяться коефіцієнти лінійного розтягу або стиску об’єкту.
Блокіровка роздільного масштабування. Якщо ця кнопка натиснута, розтяг і стиск об’єкту вздовж однієї із сторін буде приводити до пропорційного розтягу і стиску вздовж іншої сторони.
Побудова сектора із еліпса використовується при допомозі інструменту форма. По замовчуванню кінцевий створення дуги і сектору рівний 2700, а початковий кут рівний 0.
- інструмент для створення багатокутників. CorelDraw розрізняє два типи багатокутників: випуклий (полігон) і зірка. Основними їхніми характеристиками є: число кутів, глибина променів.
Щоб здійснити настройку деяких параметрів багатокутника використовують Инструменти – Опции – Панель инструментов – Многоугольник. 
Ctrl – побудова правильного многокутника
Shift – побудова многокутника від центру
Многокутник має таку властивість як дзеркальне редагування, яке дозволяє при допомозі інструмента форми створювати досить цікаві фігури.
Якщо утримувати при редагуванні Ctrl правильність многокутника зберігатиметься.
Щоб здійснювати найпростіші заливки, використовують стандартну палітру кольорів, розміщену зліва. Паітра здійснює заливку замкнутих областей, щоб заливати незамкнені області активізують 
Инструменты – Опции – Документ – Общее – заливать открытые кривые.
- можна викликати контекстне меню, яке дозволяє  задати колір контуру та колір заповнення

- відміняє заливку документу


Практична робота № 2. Інструмент еліпс. Інструмент полігон. 

Найпростіші заливки.

1. Побудуйте еліпс довільних розмірів.
2. Зробіть товщину його контуру рівною 10мм.
3. Намалюйте ще один еліпс і правильне коло.
4. Перетворіть один еліпс в сектор і поверніть його на 450, а коло в дугу.
5. Вставте нову сторінку (Файл-Новый або Ctrl+N).
6. Побудуйте еліпс з координатами середини Х=90мм,Y=190мм. Зробити його висоту і ширину рівною відповідно100 і 200мм. 
7. Побудуйте ще один еліпс і розтягніть його одночасно по довжині і ширині на 150%.
8. Побудуйте третій еліпс і розтягніть його по довжині на 170%, а по ширині – на 130%.
9.  Побудуйте еліпс висотою 60мм, шириною 80мм і повертайте його копію на 450, 750, 1000, 1250, 1500, 1750. В результаті повинна утворитися така фігура.

10. Збережіть створені документи в папку CorelDRAW 
під назвою Еліпс  і Еліпс1.
11. Створіть новий документ з альбомною сторінкою.
12. Використовуючи інструменти прямокутник, форма, еліпс, багатокутник намалюйте “Ковёр-самолёт”.
13. Використовуючи заливки здійсніть заливки замкнутих і незамкнутих об‘єктів.