понеділок, 15 лютого 2016 р.

Урок CorelDRAW № 10 Інструмент (Форма) і текстові об’єкти.


Інструмент (Форма) в деяких випадках дозволяє швидше виконувати операції форматування як фігурного, так і простого тексту. Наприклад, зміщення символів тексту відносно базової лінії за допомогою перетягання їх вказівником цього інструменту можна виконати значно швидше, хоч при цьому втрачається дещо точність.

Якщо вибрати інструмент (Форма) і натиснути ним текстовий об’єкт, рамка виділення не появиться. Замість неї внизу від текстового об’єкту появиться дві стилізовані стрілки – вниз і вправо, а для кожного символу тексту на екран буде виведено вузел, який вказує точку прив’язки цього символу. Перетягаючи вказівником інструменту вузли символів, можна зміщати їх, а перетягаючи стилізовані стрілки – змінювати управляючі параметри форматування тексту.
Коректування відстані між сусідніми символами. Для того, щоб змініти прийняте по замовчуванню відстань між сусідніми символами тексту, достатньо перетягнути вказівником інструменту (Форма) стилізовану стрілку вправо. При переміщенні її вправо від текстового об’єкту міжсимвольна відстань буде збільшуватись, при переміщенні вліво – зменшуватись.
При  роботі з рамкою простого тексту інструмент (Форма) автоматично активізується при наведенні будь-якого вказівника інструменту на стилізовані стрілки, які розміщені поруч з правим нижнім маркером рамки виділення.
Коректування відстані між сусідніми словами. Якщо коректування міжсимвольної відстані виконувати при натиснутій клавіші-модифікаторі SHIFT, коректуватися буде тільки відстань між сусідніми словами. Якщо скористатись іншим модифікатором – клавішою CTRL, - результат буде протилежним, тобто буде регулюватися міжсимвольна, але не відстань між словами.
Коректування відстані між сусідніми рядками. За допомогою інструменту (Форма) можна регулювати і міжрядкову відстань як для блоків фігурного тексту, так і для рамок простого тексту. Для цього треба виділити текстовий обєкт інструментом (Форма) і перетягати у вертикальному напрямку вертикальну стилізовану стрілку, яка розміщена зліва і внизу від нього.
Зміну форми символів зручно робити, скориставшись прийомом перетворення символу тексту в сукупність кривих з наступною настройкою форми колишнього символу засобами редактування вузлів кривої (треба виділити текст і навести вказівник інструменту на середину блоку виділення і натиснути праву кнопку мишки з подальшим вибором команди Преобразовать в кривую).
Для того, щоб перетворити простий текст у фігурний (і навпаки), потрібно його виділити і в контекстному меню цього тексту вибрати потрібну команду.
Розміщення тексту вздовж певної траєкторії. Щоб розмістити текст вздовж певної траєкторії, потрібно намалювати цю траєкторію (наприклад, еліпс), вибрати інструмент, підвести до верхньої точки еліпса так, щоб вказівник змінив свій вид. Натиснути кнопкою мишки, щоб появився текстовий курсор і ввести текст.


Текст можна розміщати по різному вздовж траєкторії, використовуючи відповідні позначення на панелі атрибутів. 

Практична робота № 10. Інструмент “Форма” і

текстові об’єкти.


1.     Відкрити програму CorelDraw.
2.     Створити наступний фігурний текст “Well come user”.
3.     Параметри для тексту:
-         кегль – 100
-         стиль – Charlesworth

4.     Перетворити створений текст в криву, та активізувати інструмент Форма на панелі інструментів.
5.     Збільшити масштаб до 400%
6.     Переміщаючи, додаючи або знищуючи  вузли змініть букви за бажанням

7.     Створити новий аркуш в цьому ж файлі та перейменувати його в Комик.
8. Створити новий графічний текст з параметрами:
- Lucida Console
- Кегль 100
“У кожного в житті є свій Alt+Ctrl+Del”
9. За допомогою вікна Трансформація змініть розмір об’єкту на половину
10. Збільшити відстань між буквами та рядками фігурного тексту
11. Імпортувати в створений файл, файл з назвою Комик який знаходиться в папці Мои документы.
12. При необхідності збільшить малюнок.
13. В лівому нижньому кутку намалювати хвилясту лінію та надрукувати по ній наступний текст. Параметри тексту за бажанням
“З фольклору комп‘ютерного гумору”
14. Збережіть файл в свою папку під назвою Карикатура.
15. Покажіть виконану роботу вчителю.