середа, 3 лютого 2016 р.

Урок CorelDRAW № 1. Особливості роботи з програмою CorelDRAW. Побудова фігур.

Урок № 1. Особливості роботи з програмою CorelDRAW. Побудова фігур.

CorelDRAW 10 являє собою інтегративний об’єктно-орієнтований пакет програм для роботи з ілюстративною графікою. Запуск CorelDRAW 10 виконується стандартними для Windows способами: за допомогою головного меню, за допомогою ярлика, розміщеного на робочому столі, або подвійним натисканням миші на значку файлу, що має розширення CDR, CMX, WMF.
Після запуску програми на екрані розкривається представлене на рис.1 головне вікно CorelDRAW.
Меню забезпечує доступ до більшості функцій CorelDRAW, але дуже багато дій користувача
можуть виконуватись і без нього.
Панель інструментів призначена для вибору робочого режиму і тому використовується частіше інших. Вибір режиму здійснюється натисканням мишею на одній із кнопок панелі інструментів – це називається вибором інструменту.   Деякі кнопки панелі інструментів містять трикутники в нижньому правому кутку. Це – вказівник, що з кнопкою зв’язаний не один, а декілька інструментів. 
В розміщеній під рядком меню стандартній панелі інструментів розміщені елементи управління, що відповідають командам, які найчастіше використовуються: відкриття, збереження і закриття файлів ілюстрацій, операціям з системним буфером обміну, зміни масштабу ілюстрацій і т.д.
Панель атрибутів  представляє сукупність елементів управління, що відповідають параметрам виділеного об’єкту і стандартним операціям, які можна виконувати над  ним за допомогою вибраного інструменту.
Екранна палітра кольорів використовується для задання кольору заливки і обводки об’єктів ілюстрації. В рядку стану виводяться виводиться інформація про виділений об’єкт і багато додаткової інформації про режим роботи програми.
На лівому і верхньому краях вікна документу розміщені координатні лінійки, що служать для вимірювання координат об’єктів і розміщення направляючих.
Створення нового документу. Якщо в процесі роботи потрібно створити ще один новий документ, виберіть команду (Файл-Новий документ) або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.
Відкриття і закриття документу. Щоб відкрити документ виберіть команду (Файл – Открыть) або кнопку (Открыть), розміщеної на стандартній панелі інструментів. Для закриття документу виберіть команду (Файл – Закрыть).
Збереження документу. Збереження документу CorelDRAW виконується по команді (Файл – Сохранить) або після натискання кнопки (Сохранить) стандартної панелі інструментів.
 Зміна параметрів сторінки і одиниць виміру.
Щоб задати нестандартні габарити сторінки, введіть їх значення в лічильники (Ширина і висота), розміщеного справа від списку форматів паперу. Для зміни орієнтації сторінки натисніть на одній із розміщених ще правіше кнопок (Книжная) и (Альбомная). Щоб змінити одиниці виміру, які CorelDRAW використовує для визначення координат і розмірів, виберіть потрібний варіант в списку (Еденицы измерения).
Прямокутники.  Побудова прямокутників здійснюється вибором кнопки на панелі інструментів (Прямоугольник) і перетяганням вказівника інструменту по діагоналі об’єкту, який створюється. В процесі перетягання вказівника миші в рядку стану постійно виводяться значення висоти і ширини прямокутника, а на екрані відображається його абрис, який постійно міняється. В момент відпускання кнопки миші після закінчення перетягання на екрані появляється прямокутник в оточені маркерів рамки виділення і з маркером центру. В рядку стану появиться повідомлення про те, що виділений об’єкт відноситься до класу прямокутників. Прямокутник можна будувати і іншими способами, наприклад клацнути правою кнопкою миші на вільному місці сторінки і вибрати в контекстному меню команду (Создать объект – Прямоугольник) або просто натиснути клавішу F6.
Застосування клавіш-модифікаторів. Якщо в процесі побудови прямокутника утримувати натиснутою клавішу Ctrl, то при цьому абрис об’єкту, що будується, незалежно від напрямлення переміщення миші залишається квадратним. Якщо ж тримати натиснутою клавішу Shift, то в точці перетягування миші буде маркер середини. Якщо одночасно використовувати обидва модифікатори, то буде побудований “квадрат від середини”.
Розглянемо панель атрибутів для прямокутників і елементи управління на ній.
Блокіровка роздільного закруглення кутів.  Якщо ця кнопка натиснута, зміна одного із чотирьох коефіцієнтів закруглення приведе до автоматичної зміни інших коефіцієнтів на ту ж величину.


Практична робота № 1. Побудова простих фігур.

1. Створіть папку під назвою CorelDRAW у папці з своїм прізвищем.
2. Відкрийте програму CorelDRAW (Пуск – Програми – CorelDRAW10 – CorelDRAW10).
3. Виберіть розмір сторінки документу на панелі атрибутів (А6, А5, С3).

4. Задайте нестандартні габарити сторінки  в лічильнику (ширина і висота) (висота 250,0м, ширина 180,0м).
5. Змініть орієнтацію сторінки на Альбомная.                                
6. Намалюйте наступні малюнки.
7. Збережіть ці малюнки під певною назвою в свою папку.
8. Створіть новий документ Файл – Создать.
9. Побудуйте прямокутник довільних розмірів.
10. Закругліть його кути інструментом Форма  
11. Побудуйте ще один прямокутник поряд із першим і закругліть тільки один із його кутів (використовуючи поля коефіцієнтів заокруглення кутів).  
12. Вводячи тільки в ліве нижнє поле із групи коефіцієнтів закруглення кутів значення 50, заокруглити автоматично всі інші кути. 
13. Побудуйте прямокутник з координатами середини Х=100мм,Y=150мм. Зробити його висоту і ширину рівною 100мм. 
14. Побудуйте ще один прямокутник, вставивши новий документ і розтягніть його одночасно по довжині і ширині на 150%.
15. Побудуйте третій прямокутник також в новому вікні і розтягніть його по довжині на 170%, а по ширині – на 130%.
16. Поверніть перший прямокутник на 450, другий на 900,  третій на 1250. (Копії залишити, а оригінали прямокутників стерти).
17. Виділіть перший прямокутник і зробіть товщину його контура 5мм, другого 7мм, третього 10мм. 
18. Другий прямокутник перетворіть в криву, після чого надайте йому таку форму (мал.1)
19. Прямокутник у першому вікні повертайте спочатку на 700, потім 950 і 1200. В результаті повинна утворитись така фігура (мал.2)
20. Подумайте як намалювати фігуру, зображену на мал.