понеділок, 1 лютого 2016 р.

Тема: Робота із звичайним текстом. Розміщення тексту вздовж кривої.

Практична робота.
Тема: Робота із звичайним текстом. Розміщення тексту вздовж кривої.
Мета: Закріпити вміння використовувати текст в векторному графічному редакторі.
Тип уроку: Формування вмінь і навичок.

Хід уроку.
1. У графічному редакторі CorelDRAW створіть новий файл.
2.  Користуючись інструментом Текст, наберіть та відформатуйте за на­веденим зразком такий фігурний текст:


3.  Створіть звичайний текст, набравши у рамці означення фігурного та звичайного тексту.
Відформатуйте набраний текст, застосовуючи різ­ні види шрифтів та змінюючи їх параметри для обох означень.
4.  Змінивши розмір рамки, що обмежує звичайний текст, простежте, як зміниться текст. Чому так відбулося?
5.  Створіть фігурний текст, набравши словосполучення Векторний гра­фічний редактор (розмір символів - 16 пунктів). Змініть колір абрису цього об'єкта на синій. Створіть 3 копії введеного тексту. Змініть ін­тервал між символами однієї копії тексту по горизонталі (рис. 11.4).
 

Рис. 11.4. Зміна інтервалу по горизонталі між символами тексту

Текст другої копії розмістіть у три рядки, вирівняйте по центру та змініть інтервал між рядками по вертикалі (рис.11.5).

Перемістіть символи третьої копії тексту відповідно до зразка на ри­сунку 11.6.

6.  Розмістіть фігурний текст уздовж кривої. Для цього намалюйте еліпс та оберіть інструмент Текст. Установіть обраний для введення тексту вид шрифту та визначте розмір його символів (16 пунктів). Підведіть указівник миші до контуру еліпса, коли він змінить вигляд на курсор точки вставляння, натисніть ліву клавішу миші та наберіть одним рядком фігурний текст:
Текст уздовж кривої
7.  Змінюючи орієнтацію тексту, відстань від тексту до кривої та горизонтальне зміщення тексту, відкоригуйте розташування тексту відносно кривої та його вигляд (установіть червоним колір заливки тексту) відповідно до зразка на рисунку 11.7.
8.  За допомогою інструмента Текст створіть фігурний текст: Довільна крива (накрес­лення тексту - жирний та курсив). Збільшіть відстань між символами цього тексту, установіть блакитний колір залив­ки об'єкта, а колір абрису змініть на синій. Користуючись інструментом Безье, нама­люйте довільну ламану, яка може складати­ся як з прямих, так і з кривих сегментів. Виділіть текстовий об'єкт та створену кри­ву, у підменю Текст оберіть команду Текст вдоль пути. Установивши параметри розта­ шування тексту вздовж кривої, призначте відсутність абрису в об'єкта. Зображення кривої при цьому зникне, а визначене вами розташування тексту залишиться незмін­ним (рис. 11.8).
9.  Використовуючи бібліотеку символів та за­стосовуючи для вставлених у файл символів операції масштабування та обертання, призначаючи різні види заливки та абрису, створіть малюнок відповідно до зразка на рисунку 11.9.
10. Збережіть створений малюнок у файлі прак­тична 10.cdr у власній папці.
11*. Використовуючи бібліотеку символів та інструменти малювання простих фігур і різних типів ліній, створіть малюнок у графічному ре­дакторі CorelDRAW на довільну тему. Збережіть створене зображення у файлі мій_мал.ссіг.
12**. Уважно роздивіться рисунок 11.10. Ця діаграма відображає влас­тивості речовини у трьох агрегатних станах і характеризує процеси переходу між ними. Використовуючи можливості графічного редак­тора CorelDRAW, намалюйте діаграму та збережіть зображення у фай­лі агрегат _cman.cdr у власній папці.
Рис. 11.10. Діаграма фазових переходів речовин
Для виконання завдання рекомендуємо вам відобразити на екрані сіт­ку для симетричного розміщення об'єктів на діаграмі.
Створюючи скорочені назви агрегатних станів (Т, Р, Г), ми використо­вували інструментИнтерактивная тень.
Для створення інтерактивної тіні об'єкта треба:
• Виділити об'єкт, тінь якого створюватимемо, та обрати інструмент Интерактивная тень.
Натиснути ліву клавішу миші у тому місці об'єкта, де має починати­ся тінь, та перемістити маркер кінцевої точки тіні у точку робочої об­ласті, де тінь закінчуватиметься.
• Для змінення перспективи тіні перемістити початковий маркер, а щоб змінити напрямок тіні - кінцевий маркер.
• Для налаштування непрозорості тіні перемістити регулятор.
• Для змінення кольору тіні перемістити лівою клавішею миші потріб­ний колір з палітри кольорів на кінцевий маркер.

Усі ці параметри тіні можна також налаштувати за допомогою панелі властивостей інструмента Интерактивная тень.

Підсумок уроку:

  • Захист виконаних практичних робіт.
  • Оцінювання учнів.
Домашне завдання:

  • Повторити навички використання інструмента форми для редагування векториних зображень.